Ποιοι διεκδικούν τα δύο μεγάλα οδικά έργα σε Θεσσαλονίκη και Καλαμάτα
Ποιοι διεκδικούν τα δύο μεγάλα οδικά έργα σε Θεσσαλονίκη και Καλαμάτα

Ποιοι διεκδικούν τα δύο μεγάλα οδικά έργα σε Θεσσαλονίκη και Καλαμάτα

Τα έργα υλοποιούνται μέσω Σύμπραξης Δημόσιου Ιδιωτικού Τομέα
Δημήτρης Ι. Παπαδομαρκάκης
30.12.2021

Παρών δήλωσαν όλοι οι μεγάλοι κατασκευαστικοί όμιλοι στον διαγωνισμό Σύμπραξης Δημόσιου Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ) για την «Νέα Ανατολική Περιφερειακή Οδός» (FlyOver) στην Θεσσαλονίκη.

Το έργο  προϋπολογισμού €373 εκατ. αφορά στην κατασκευή μιας Υπερυψωμένης Ταχείας Λεωφόρου (ΥΤΛ, το λεγόμενο Flyover), μήκους περίπου 13,5 χιλιομέτρων, τέσσερα εκ των οποίων σε συνεχή γέφυρα, με τέσσερεις λωρίδες, δύο συν λωρίδα έκτακτης ανάγκης (ΛΕΑ), ανά κατεύθυνση.  

Στον διαγωνισμό υπέβαλαν δεσμευτικές προσφορές τα σχήματα:

INTRAKAT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΑΒΑΞ Α.Ε. – ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.

ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

Την ίδια μέρα (Πέμπτη 30 Δεκεμβρίου), υποβλήθηκαν και οι τελικές δεσμευτικές προσφορές από δύο υποψηφίους στον διαγωνισμό ΣΔΙΤ για το «Καλαμάτα – Ριζόμυλος – Πύλος – Μεθώνη»

Το έργο περιλαμβάνει τη βελτίωση και αναβάθμιση περίπου 20 χλμ υφιστάμενων οδών, την κατασκευή νέας αρτηρίας σε ένα μήκος περίπου 30 χλμ, τη προσαρμογή και βελτίωση 14 χλμ κάθετου οδικού δικτύου, την κατασκευή νέου παράπλευρου οδικού δικτύου 41,4 χλμ, την κατασκευή 12 γεφυρών και πολλών συνοδών τεχνικών έργων (ισόπεδους κόμβους, υδραυλικά έργα, τοίχους αντιστήριξης κα.). Το έργο αναμένεται να έχει προσωρινό ανάδοχο αρχές του έτους και θα ξεκινήσει η κατασκευή του εντός του 2022.

Προσφορές υπέβαλαν οι παρακάτω κοινοπραξίες:

ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΑΒΑΞ Α.Ε. – ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.

ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ Α.Ε. – ΙΝΤΡΑΚΑΤ

Τα δύο έργα αναμένεται να έχουν προσωρινό ανάδοχο αρχές του έτους και να ξεκινήσει η κατασκευή τους εντός του 2022.