Πακέτο νέων δανείων για τον ξενοδοχειακό κλάδο προωθεί η Eurobank
Πακέτο νέων δανείων για τον ξενοδοχειακό κλάδο προωθεί η Eurobank

Πακέτο νέων δανείων για τον ξενοδοχειακό κλάδο προωθεί η Eurobank

RE+D magazine
01.12.2021

Ενα πακέτο νέων δανείων ύψους €750 εκατ. που θα επικεντρώνεται στον ελληνικό ξενοδοχειακό κάδο προκειμένου να αξιοποιήσει τις ευκαιρίες του νέου αναπτυξιακού κύκλου στην οικονομία προωθεί η Eurobank.

Οπως ανέφεραν τα στελέχη της τράπεζας σε διαδικτυακή παρουσίαση οι νέες πρωτοβουλίες,η τράπεζα:

1. Σχεδιάζει νέες χρηματοδοτήσεις ύψους 750 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 500 εκατ. ευρώ προορίζονται για επενδύσεις ανέγερσης νέων ξενοδοχείων και για ανακαινίσεις/επεκτάσεις δωματίων στις κατηγορίες των 5* και των 4*.

 2. Παρέχει δύο νέα προγράμματα, με προνομιακούς όρους τιμολόγησης, που προάγουν τη βιώσιμη χρηματοδότηση στον ξενοδοχειακό κλάδο με κριτήρια ESG.

- «Επιχειρώ Βιώσιμα στον τουρισμό» για υφιστάμενα και νέα δάνεια για γενικούς εταιρικούς σκοπούς.

- «Κατασκευάζω Βιώσιμα στον τουρισμό» για νέα δάνεια με σκοπό ανακαινίσεις/επεκτάσεις υφισταμένων μονάδων ή/και ανέγερση νέων που πληρούν συγκεκριμένες περιβαλλοντικές πιστοποιήσεις.

3. Στηρίζει τους πελάτες της για την αξιοποίηση του χρηματοδοτικού σκέλους του Ταμείου Ανάκαμψης & Ανθεκτικότητας (RRF), μέσω παροχής εξειδικευμένης ενημέρωσης για το πρόγραμμα και άμεση αξιολόγηση της βιωσιμότητας του επενδυτικού τους σχεδίου με σκοπό τη χρηματοδότησή τους. Η Τράπεζα αναμένει ότι, τουλάχιστον, το 50% των χρηματοδοτήσεων που αφορούν ανακαινίσεις, επεκτάσεις ή νέες κατασκευές, θα παρασχεθούν μέσω του πλαισίου του RRF.

4. Ειδικά για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις διαθέτει το Business Banking Τουρισμός, ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα προνομίων σε τραπεζικές υπηρεσίες και υπηρεσίες που παρέχονται από τρίτες εταιρείες (προνομιακή τιμολόγηση/έκπτωση για τους πελάτες της Τράπεζας). Το Πρόγραμμα αυτό απευθύνεται στις τουριστικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε όλη την Ελλάδα αλλά και στο σύνολο των ΜμΕ που δραστηριοποιούνται στις τουριστικές περιοχές και υλοποιείται για 12η χρονιά. Στο πλαίσιο του Προγράμματος Business Banking Τουρισμός και για την υποστήριξη των επιχειρήσεων του κλάδου, στην αξιοποίηση των κονδυλίων Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (Αναπτυξιακός Νόμος, ΕΣΠΑ, RRF), προσφέρονται οι εξής δυνατότητες:

- Αναζήτηση της κατάλληλης δράσης, υποστήριξη του φακέλου μέσω Δικτύου εξωτερικών Συμβούλων με προνομιακούς όρους για τους πελάτες της Τράπεζας, καθώς και χρηματοδοτικές λύσεις για την ολοκλήρωση της επένδυσης.

- Πρόσβαση σε επιχειρήσεις που προσφέρουν υπηρεσίες επιλέξιμες για τις Δράσεις, με προνομιακούς όρους, μέσω του πρώτου ηλεκτρονικού Marketplace για επιχειρήσεις στην Ελλάδα.

5. Διαμορφώνει λύσεις Factoring για την άμεση στήριξη προμηθευτών ξενοδοχείων.