[]
Βγαίνει στο e-σφυρί το "Μέγαρο Κομπίτσι" στην Κέρκυρα
Βγαίνει στο e-σφυρί το "Μέγαρο Κομπίτσι" στην Κέρκυρα

Βγαίνει στο e-σφυρί το "Μέγαρο Κομπίτσι" στην Κέρκυρα

Η τιμή πρώτης προσφοράς στο σχετικό πλειστηριασμό διαμορφώνεται σε €1.420.000
RE+D magazine
23.11.2021

Το κτίριο «Μέγαρο Κομπίτσι» στην πόλη της Κέρκυρας βγαίνει σε ηλεκτρονικό πλειστηριασμό με τιμή πρώτης προσφοράς €1.420.000.

Επισπεύδουσα είναι η εταιρεία Intrum Hellas που διενεργεί στην Ελλάδα ως διαχειρίστρια των απαιτήσεων της εταιρείας Phoenix NPL Finance με έδρα το Δουβλίνο της Ιρλανδίας. Η ημερομηνία διεξαγωγής του πλειστηριασμού είναι η 24η Νοεμβρίου 2021 και οφειλέτες φαίνονται οι Μαρία Σιαφάκα και Χαράλαμπος Πολίτης. 

Το επί της οικοδομής επονομαζομένης «ΜΕΓΑΡΟ ΚΟΜΠΙΤΣΙ», ευρισκόμενης εντός της πόλεως Κερκύρας του Δήμου Κέρκυρας και επί της οδού Νικηφόρου Θεοτόκη αρ. 43, πρώτος (Α) υπέρ του ημιώροφου όροφος αυτής διαμέρισμα, με ΚΑΕΚ 240542189005/0/5, εμβαδού, κατά μεν τον παλαιό τίτλο κτήσεως μέτρων τετραγωνικών διακοσίων ογδόντα (280,00), κατά δε την προκήρυξιν δημοπρασίας ακινήτου, που προσαρτήθηκε στον κατωτέρω αναφερόμενο τίτλο κτήσεως διακοσίων ενενήντα τριών τετραγωνικών μέτρων και 0,43 εκατοστών (293,43 τ.μ.), ο οποίος αποτελεί μία αυτοτελή οριζόντια ιδιοκτησία.

Ως εγγυοδοσία την οποία πρέπει να καταθέσει ο πλειοδότης που επιθυμεί να συμμετάσχει στον πλειστηριασμό ορίζεται το 30% της τιμής της πρώτης προσφοράς (παρ. 1 άρθρο 965 ΚΠολΔ).

Μαζί με αυτό βγαίνουν στο σφυρί κι άλλα περιουσιακά στοιχεία της οφειλέτριας. Τα υπό εκτίμηση ακίνητα βρίσκονται στην παλιά πόλη της Κέρκυρας, στην συμβολή των οδών Νικηφόρου Θεοτόκη & 2 η Πάροδος Νικ. Θεοτόκη.

Πρόκειται για παλαιό ιστορικό κέντρο της πόλης της Κέρκυρας. Περιμετρικά του υπό εκτίμηση ακινήτου ευρίσκεται σχεδόν το σύνολο των ιστορικών μνημείων και αξιοθέατων της Κέρκυρας(Παλαιό Φρούριο, παλάτι Άγγλου Αρμοστή, Ιόνιος Ακαδημία, Δημαρχείο San Giacomo, Ιόνιος Βουλή, εκκλησίες, Σπιανάδα) ενώ πλησίον εντοπίζονται και όλες οι απαραίτητες για την εξυπηρέτηση του κοινού υπηρεσίες(καταστήματα τραπεζών, δημαρχείο, εμπορικά καταστήματα).

Τα εκτιμώμενα βρίσκοται σε απόσταση 180μ από την Κεντρική Πλατεία της Κέρκυρας και το Λιστόν. Η οδός «Νικηφόρου Θεοτόκη» αποτελεί έναν από τους κύριους εμπορικούς δρόμους της πόλης της Κέρκυρας με αναφορά κυρίως σε καταστήματα με τουριστικό ενδιαφέρον και η περιοχή χαρακτηρίζεται ιδιαίτερης αρχιτεκτονικής αξίας με κύρια χρήση κατοικία.

Από την περίοδο της ενετοκρατίας

Η οικοδομή του εκτιμωμένου ανεγέρθη κατά την περίοδο της Ενετοκρατίας 17ος -18ος αιώνας όπως φαίνεται από τα εξωτερικά αρχιτεκτονικά χαρακτηριστικά της και από σχετικά αρχεία στα οποία εμφανίζεται στο Δημοτικό Κτηματολόγιο του 1947.

Χαρακτηριστικό κτίριο στην πόλη της Κέρκυρας με τυπικά στοά στο ισόγειο κύριο χαρακτηριστικό των εμπορικών περιοχών της πόλης. Κτίριο γωνιακό αποτελούμενο από τρεις ορόφους, υποστέγη, ημιώροφο και ισόγειο στο οποίο στεγάζονται καταστήματα, χτίστηκε σύμφωνα με επιγραφή που υπάρχει στο πλάγιο θύρωμά του το 1680 από τον Daniel Cobici και αναμορφώθηκε το 1728, στη συνέχεια υπέστη και άλλες επεμβάσεις.

Η εσωτερική διαμόρφωσή του Piano Nobile είναι ιδιαίτερα πολυτελής, ενώ η κύρια όψη είναι αρκετά επιμελημένη με τις διακοσμητικές οριζόντιες ζώνες σε διάφορες στάθμες και τονισμό του άξονα συμμετρίας. Η στοά έχει αλλοιωθεί λόγω νεότερων ενισχύσεων.