Αυξημένες πωλήσεις για την Ι.Κλουκίνας-Ι.Λάππας στο εννεάμηνο του 2021
Αυξημένες πωλήσεις για την Ι.Κλουκίνας-Ι.Λάππας στο εννεάμηνο του 2021

Αυξημένες πωλήσεις για την Ι.Κλουκίνας-Ι.Λάππας στο εννεάμηνο του 2021

Στις χώρες των Βαλκανίων, οι πωλήσεις ανήλθαν σε 2,388 εκατ. σημειώνοντας άνοδο 51%.
RE+D magazine
30.11.2021

Στα 20,108 εκατ. ευρώ ανήλθε ο κύκλος εργασιών του Ομίλου Ι.Κλουκίνας-Ι.Λάππας το εννεάμηνο του 2021, έναντι 16,902 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο του 2020 - μια αύξηση 18,97%.

Τα μικτά κέρδη του Ομίλου ανήλθαν σε 9,973 εκατ. ευρώ έναντι 8,493 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο του 2020, σημειώνοντας αύξηση κατά 17,43%. Τα αποτελέσματα προ φόρων τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) σε ενοποιημένο επίπεδο, ανήλθαν σε 4,638 εκατ. ευρώ έναντι 3,329 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο του 2020, αυξημένα κατά 39,34%.

Τα αποτελέσματα προ φόρων και τόκων (ΕΒΙΤ) ανήλθαν σε ενοποιημένο επίπεδο σε 2,209 εκατ. ευρώ έναντι 712.000 ευρώ το εννεάμηνο του 2020, σημειώνοντας αύξηση κατά 210,48%. Τα αποτελέσματα προ φόρων ανέρχονται σε κέρδος 1,451 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 264.000 ευρώ του εννεαμήνου του 2020.

Ο κύκλος εργασιών της μητρικής εταιρείας ανήλθε σε 18,340 εκατ. ευρώ έναντι 15,636 εκατ. ευρώ αυξημένος κατά 17,29% σε σχέση με το εννεάμηνο του 2020. Τα μικτά κέρδη ανήλθαν σε 8,567 εκατ. ευρώ έναντι 7,508 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο του 2020, σημειώνοντας αύξηση κατά 14,11%.Τα αποτελέσματα προ φόρων τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε εταιρικό επίπεδο σε 4,034 εκατ. ευρώ έναντι 2,689 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο του 2020, σημειώνοντας αύξηση κατά 50,03%.

Τα αποτελέσματα προ φόρων και τόκων (ΕΒΙΤ) ανήλθαν σε εταιρικό επίπεδο σε 2,299 εκατ. ευρώ έναντι 824.000 ευρώ το εννεάμηνο του 2020, σημειώνοντας αύξηση κατά 178,78%. Τα αποτελέσματα προ φόρων ανέρχονται σε κέρδη 1,607 εκατ. ευρώ έναντι κερδών 52.000 ευρώ σε σχέση με το εννεάμηνο του 2020.

Όσον αφορά στη γεωγραφική ανάλυση, οι πωλήσεις του εμπορικού τομέα στην Ελλάδα, διαμορφώθηκαν σε 17,073 εκατ. ευρώ από 14,869 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο του 2020, αυξημένες κατά 14,82%. Στις χώρες των Βαλκανίων, οι πωλήσεις ανήλθαν σε 2,388 εκατ. ευρώ. το εννεάμηνο του 2020 έναντι 1,582 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περσινή περίοδο, σημειώνοντας αύξηση κατά 51%.

Σύμφωνα με την εταιρεία, οι πωλήσεις της εταιρείας για τον μήνα Οκτώβριο αυξήθηκαν κατά 12% σε σχέση με τις περυσινές. Η εταιρεία έχει επάρκεια αποθεμάτων και δεν αντιμετωπίζει ιδιαίτερα προβλήματα στη διαδικασία ανεφοδιασμού. Οι νέοι περιορισμοί που επιβλήθηκαν στο λιανεμπόριο στην Ελλάδα το Νοέμβριο, είχαν μικρή επίδραση στις πωλήσεις και η αυξητική τάση σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2020 διατηρήθηκε.