Άνοδο παραγωγής κατέγραψε το 2021 η ελληνική ασφαλιστική αγορά
Άνοδο παραγωγής κατέγραψε το 2021 η ελληνική ασφαλιστική αγορά

Άνοδο παραγωγής κατέγραψε το 2021 η ελληνική ασφαλιστική αγορά

Ανήλθε στα €4.263.969.897,13 και ήταν αυξημένη κατά 7,7% σε σχέση με το 2020.
RE+D magazine
11.02.2022

Ανοδο παραγωγής κατέγραψε το 2021 η ελληνική ασφαλιστική αγορά.

Σύμφωνα με την έρευνα για την «Παραγωγή Ασφαλίστρων 2021» της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος, η συνολική παραγωγή ασφαλίστρων στο 12μηνο του 2021 ανήλθε στα 4.263.969.897,13 ευρώ και ήταν αυξημένη κατά 7,7% σε σχέση με το 2020.  

Ωστόσο υπάρχουν ορισμένες διαφοροποιήσεις σχετικά με την πορεία των κλάδων. Οι ασφαλίσεις Ζωής αυξήθηκαν κατά 10% και έφτασαν στα 2.000.505.146,76  ευρώ, οι ασφαλίσεις κατά ζημιών εμφάνισαν άνοδο 5,7% με την παραγωγή ασφαλίστρων να ανέρχεται στα 2.263.464.750,37 ευρώ, ενώ στους υποκλάδους της αστικής ευθύνης οχημάτων εμφανίζεται μείωση 1% και στους λοιπούς κλάδους Ζημιών εμφανίζεται αύξηση 9,1%.