Ανακάμπτουν τα μεγέθη της Airbnb - χρονιά ρεκόρ το 2021
Ανακάμπτουν τα μεγέθη της Airbnb - χρονιά ρεκόρ το 2021

Ανακάμπτουν τα μεγέθη της Airbnb - χρονιά ρεκόρ το 2021

Αισιοδοξία σύμφωνα με τις προκρατήσεις για το καλοκαίρι του 2022.
RE+D magazine
17.02.2022

Με καλούς οιωνούς ξεκίνησε το 2022 για την εταιρεία βραχυχρόνιων μισθώσεων Airbnb αφού σύμφωνα με δηλώσεις του CEO Brian Chesky άφησε πίσω της ένα έτος "ρεκόρ" ύστερα από δυο χρόνια πανδημίας.

Οπως είπε ο Δ/νων Σύμβουλος της Airbnb Brian Chesky το δ’ τρίμηνο του 2021 ήταν ένα πολύ θετικό τρίμηνο για τα μεγέθη της εταιρείας ενώ συνολικά το περασμένο έτος αποτέλεσε την καλύτερη χρονιά στην ιστορία της.

Η Airbnb που "πρωταγωνιστεί" τα τελευταία χρόνια στο κομμάτι των βραχυχρόνιων μισθώσεων ακινήτων ανακοίνωσε έσοδα και η ακαθάριστη λογιστική αξία μεγαλύτερα από τα προ πανδημίας επίπεδα τόσο στο δ’ τρίμηνο του 2021 όσο και σε ολόκληρη την οικονομική χρήση.

Σύμφωνα με τον CEO συνεχίζουν να βλέπουν ενθαρρυντικά μηνύματα για το 2022 καθώς από τα τέλη Ιανουαρίου καταγράφονται ήδη αυξημένες προ-κρατήσεις κατά 25% για το εφετινό καλοκαίρι απ’ ότι είχε πριν δυο χρόνια. Ο ίδιος τονίζει ότι τα ταξίδια σε πόλεις το δ’ τρίμηνο 2021 ανέκαμψαν κοντά στα επίπεδα του δ’ τριμήνου 2019 και καταγράφηκαν λιγότερες ακυρώσεις τον Δεκέμβριο του 2021 σε σχέση με ένα χρόνο πριν. "Η ανάκαμψη αυτή οφείλεται εν μέρει και στην ενθάρρυνση της για μακροπρόθεσμη διαμονή. Σχεδόν οι μισές διανυκτερεύσεις για το δ’ τρίμηνο ήταν μια εβδομάδα ή και περισσότερο» είπε ο CEO της εταιρείας και πρόσθεσε ότι το 2021 περισσότεροι από 175.000 επισκέπτες έμειναν για τρεις μήνες ή και περισσότερο σε καταλύματα της πλατφόρμας.

Αύξηση μεγεθών

Η Airbnb είχε κρατήσεις 73,4 εκατομμυρίων διανυκτερεύσεων το δ’ τρίμηνο, αυξημένες κατά 59% σε ετήσια βάση και 3% χαμηλότερες από την αντίστοιχη περίοδο του 2019. Οι ακαθάριστες κρατήσεις για το τρίμηνο ήταν $11,3 δισ. αυξημένες σε ποσοστό 91% σε ετήσια βάση και 32% υψηλότερα από την ίδια περίοδο του 2019. Τα έσοδα για το 2021 αυξήθηκαν 77% από έτος σε έτος και 25% από το 2019 σε $6 δισ.