Ανακαίνιση ή νέα κατασκευή κτιρίου
Ανακαίνιση ή νέα κατασκευή κτιρίου

Ανακαίνιση ή νέα κατασκευή κτιρίου

Η συμβουλευτική εταιρεία Turner & Townsend διερευνά τα οφέλη της ανακαίνισης, έναντι της οικοδόμησης νέων κτιρίων.
Βάλια Πολίτη
03.01.2022

Στην εποχή που σηματοδοτείται από τις αυξημένες πιέσεις στις κατασκευές για τον περιορισμό του περιβαλλοντικού τους απατυπώματος, οι κατασκευαστές συνειδητοποιούν όλο και περισσότερο πως βρίσκονται αντιμέτωποι με τον κίνδυνο απομείωσης της αξίας των περιουσιακών τους στοιχείων.

Υπάρχει μια ευρέως αποδεκτή άποψη ότι οι νέες κατασκευές προσφέρουν μεγαλύτερες δυνατότητες ανάπτυξης φιλικών προς το περιβάλλον κτιρίων, καθώς μπορούν να αξιοποιήσουν τις πιο πρόσφατες καινοτομίες και τεχνολογίες. Από την άλλη πλευρά η αγορά ανακαίνισης ωριμάζει γρήγορα και βλέπουμε πολλούς ιδιοκτήτες ακινήτων να εκμεταλλεύονται την ευκαιρία να αναβαθμίσουν και να επισκευάσουν τα υπάρχοντα κτίριά τους με καλύτερη μόνωση και πιο αποτελεσματικά συστήματα θέρμανσης/ψύξης, εκμεταλλευόμενοι και τα προγράμματα χρηματοδότησης που προσφέρονται σε όλες τις χώρες της γηραιάς ηπείρου.

Πρόσφατη έρευνα της Deloitte για την αγορά γραφείων της βρετανικής πρωτεύουσας, μαρτυρά μια έντονη προτίμηση στην ανακαίνιση παλαιών κτιρίων, έναντι της ανάπτυξης νέων.

Εξειδικευμένοι σύμβουλοι της Turner & Townsend διερεύνησαν τα οφέλη της ανακαίνισης, έναντι της οικοδόμησης νέων ψηλών κτιρίων, τόσο από περιβαλλοντική όσο και από εμπορική άποψη. Τα αποτελέσματα, αν και επικεντρώνονται στη βρετανική αγορά, ανταποκρίνονται στις κατασκευαστικές απαιτήσεις των πολυώροφων κτιρίων σε παγκόσμιο επίπεδο.

Οι αναλυτές, συνυπολογίζοντας στο κόστος κατασκευής το κόστος των ρύπων και συγκρίνοντας νέες κατασκευές με αντίστοιχα ανακαινισμένα πολυώροφα κτίρια, συμπέραναν ότι:

Μια τυπική νέα πολυώροφη κατασκευή παράγει 600-700 kg περισσότερο άνθρακα ανά τ.μ., σε σύγκριση με έναν ανακαινισμένο κτίριο με παρόμοια χαρακτηριστικά.

Η αντιστάθμιση αυτής της ποσότητας ενσωματωμένου άνθρακα κατά την ολοκλήρωση μιας νέας κατασκευής θα μπορούσε να κοστίσει περίπου € 1,19 εκατ., με βάση τις τρέχουσες τιμές στη βρετανική αγορά. Αν και το κόστος διαφοροποιείται μεταξύ διαφορετικών αγορών, παραμένει σημαντικό σε όλες τις ευρωπαϊκές αγορές.

Το κόστος κατασκευής υποδομής σε μια νέα κατασκευή, αντιπροσωπεύει κατά μέσο όρο το 20-25% του συνολικού κόστους κατασκευής του κελύφους και του πυρήνα, ένα κόστος που μπορεί να εξοικονομηθεί σε μεγάλο βαθμό με τη διατήρηση και την προσαρμογή μιας υπάρχουσας δομής.

Η ανακαίνιση εξοικονομεί χρόνο από το χρονοδιάγραμμα, αφού εξαλείφει τη φάση των βασικών εργασιών. Επομένως, διασφαλίζει στον ιδιοκτήτη επιπλέον έσοδα από την δυνατότητα γρήγορης ενοικίασης.

Στα μείον, το γεγονός ότι οι παλιές κατασκευές συνήθως προσφέρουν περιορισμένες δυνατότητες προσαρμογής στα νέα δεδομένα, γεγονός που οφείλεται στον αρχικό σχεδιασμό τους και καθιστά ενίοτε ασύμφορη οικονομικά την αναβάθμιση τους.

Παρότι πολλά ερωτήματα παραμένουν αναπάντητα, ένας σημαντικός διάλογος έχει ανοίξει πλέον, με τις δύο επιλογές να παρουσιάζουν προκλήσεις αλλά και ευκαιρίες.