Αλλάζουν συθέμελα οι επενδυτικές ακινήτων
Αλλάζουν συθέμελα οι επενδυτικές ακινήτων

Αλλάζουν συθέμελα οι επενδυτικές ακινήτων

Πότε θα εφαρμοστεί το νέο νομοθετικό πλαίσιο
Γιάννης Δ. Παπαδομαρκάκης
29.11.2021

Νέο θεσμικό πλαίσιο αποκτούν οι ελληνικές ΑΕΕΑΠ με στόχο την περαιτέρω προσέλκυση ξένων κεφαλαίων. Η επέκταση των δραστηριοτήτων των επενδυτικών ακινήτων συνδυάζεται με το success story της ελληνικής οικονομίας που επιδιώκεται να υλοποιηθεί σε σύντομο χρονικό διάστημα.