Σχέδια για νέες επενδύσεις από την BriQ Properties
Σχέδια για νέες επενδύσεις από την BriQ Properties

Σχέδια για νέες επενδύσεις από την BriQ Properties

Ανεβάζει τον πήχη για την αξία του χαρτοφυλακίου της η BriQ Properties για το 2021.
RE+D magazine
22.04.2021

Ποιους κλάδους βάζει στο στόχαστρο η εταιρεία

 

Η εταιρεία όπως ανέφερε η Διευθύνουσα Σύμβουλος της, Άννα Αποστολίδου κατά την διάρκεια της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης που πραγματοποιήθηκε μέσω τηλεδιάσκεψης εχθες στοχεύει σε αύξηση της αξίας του χαρτοφυλακίου της στα €150 εκατ. από €106 εκατ. που ήταν το 2020. Το χαρτοφυλάκιο της εταιρείας περιλαμβάνει κτίρια γραφείων και μικτής χρήσης (30%) ξενοδοχεία (18%), και χώρους αποθήκευσης (46%).

Σε αυτούς τους τρεις κλάδους, δηλαδή, τα logistics, τα ξενοδοχεία και τα γραφεία θα συνεχίσει να επικεντρώνεται η στρατηγική της εισηγμένης με την κατανομή, όπως είπε  κα. Αποστολίδου να είναι υπέρ των logistics αλλά και λίγο περισσότερο σε σχέση με το παρελθόν στα ξενοδοχεία με δεδομένο ότι θα παει λίγο καλύτερα ο τουρισμός.

Για το νέο κέντρο logistics στον Ασπρόπυργο, η διοίκηση της εταιρείας είπε ότι έχουν ήδη δαπανηθεί €9 εκατ. ενώ έως το τέλος του 2021 θα δαπανηθούν ακόμη €6,1 εκατ. για να ολοκληρωθεί η επένδυση. Αναφορικά με τους υποψήφιους μισθωτές τόνισε ότι βρίσκεται σε συζητήσεις με εταιρεία η οποία θα τα χρησιμοποιήσει για ίδια χρήση και όχι 3PL (παρέχοντας υπηρεσίες για τρίτους).

Αναφορικά με το κτίριο γραφείων που βρίσκεται επί της οδού Βασ. Σοφίας η κα. Αποστολίδου τόνισε ότι πρόκειται για εξαιρετικό σημείο και "ιδαίτερο" ακίνητο ως προς τα τετραγωνικά αλλά και την διαμόρφωση του χώρου και πως παρά τα προβλήματα που έφερε η πανδημία υπάρχει ενδιαφέρον από μισθωτές. 

Πρόγραμμα δωρεάν διάθεσης μετοχών στο προσωπικό και το ΔΣ

Εν τω μεταξύ τη θέσπιση προγράμματος δωρεάν διάθεσης μετοχών για το προσωπικό και τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, καθώς και την αγορά ιδίων μετοχών ενέκρινε η Γενική συνέλευση της εταιρείας. Ειδικότερα, όπως ανακοίνωσε η εισηγμένη, στη Γενική Συνέλευση συμμετείχαν Τριάντα δύο (32) Μέτοχοι που εκπροσωπούσαν 22.707.243 κοινές ονομαστικές μετοχές με δικαίωμα ψήφου, ήτοι ποσοστό 63,49%, επί συνόλου τριάντα πέντε εκατομμυρίων επτακοσίων εξήντα τεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων ενενήντα τριών (35.764.593) μετοχών της Εταιρείας. 

Οι μέτοχοι της εταιρείας ενέκριναν την διανομή κερδών χρήσης 2020 καθώς και κερδών προηγούμενων χρήσεων και παροχή σχετικής εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο

Το προτεινόμενο μέρισμα χρήσης 2020 ανέρχεται σε € 0,060/ μετοχή (καθαρό).