Ο "δρόμος του σιδήρου" και τα πράσινα κτίρια
Ο "δρόμος του σιδήρου" και τα πράσινα κτίρια

Ο "δρόμος του σιδήρου" και τα πράσινα κτίρια

Ο κατασκευαστικός κλάδος είναι υπεύθυνος για την κατανάλωση 40% έως 75% του συνόλου των πρώτων υλών στον κόσμο.
Βάλια Πολίτη
01.10.2021

Σημαντικές πιέσεις δέχεται ο τομέας των κατασκευών σε εθνικό, περιφερειακό (ΕΕ) και διεθνές επίπεδο, μέσα από νόμους, κανονισμούς, πολιτικές και διεθνείς συμβάσεις, που αποσκοπούν στη στροφή του κλάδου προς περισσότερο βιώσιμες επιλογές στα υλικά, το σχεδιασμό αλλά και την κατασκευή νέων ή την ανακαίνιση παλαιών κτιρίων.