Αλλάζουν οι προδιαγραφές για άτομα με αναπηρίες σε δημόσια κτίρια
Αλλάζουν οι προδιαγραφές για άτομα με αναπηρίες σε δημόσια κτίρια

Αλλάζουν οι προδιαγραφές για άτομα με αναπηρίες σε δημόσια κτίρια

Βασική αρχή του υπουργείου η "προσβάσιμη αλυσίδα"
RE+D magazine
03.11.2021

Θεσπίστηκαν οι Τεχνικές Προδιαγραφές Μελέτης Προσβασιμότητας των κτιρίων και των υπαίθριων κοινόχρηστων χώρων (ΦΕΚ Β’ 5045/01.11.2021) ύστερα από σχετική απόφαση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, αρμόδιου για θέματα Χωροταξίας και Αστικού Περιβάλλοντος, Νίκου Ταγαρά.

Με τις εν λόγω Προδιαγραφές, οι μελετητές και οι κατασκευαστές έργων αποκτούν τον απαραίτητο «οδηγό» για να καταστήσουν προσβάσιμα σε άτομα με αναπηρίες και εν γένει εμποδιζόμενα άτομα, τα νέα κτίρια, για να προβούν σε προσαρμογές στα υφιστάμενα και να σχεδιάσουν / διαμορφώσουν αντίστοιχα τους υπαίθριους δημόσιους και ιδιωτικούς κοινόχρηστους χώρους στο αστικό περιβάλλον.


Υπογραμμίζεται ότι η Μελέτη Προσβασιμότητας αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της αρχιτεκτονικής μελέτης για κτίρια ή υπαίθριο χώρο βάσει του ν.4759/2020 του ΥΠΕΝ «Εκσυγχρονισμός της Χωροταξικής και Πολεοδομικής Νομοθεσίας». Υπογραμμίζεται ότι η Μελέτη Προσβασιμότητας αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της αρχιτεκτονικής μελέτης για κτίρια ή υπαίθριο χώρο βάσει του ν.4759/2020 του ΥΠΕΝ «Εκσυγχρονισμός της Χωροταξικής και Πολεοδομικής Νομοθεσίας».

Βασική αρχή η «προσβάσιμη αλυσίδα»


Βασική αρχή των ΤεχνικώνΠροδιαγραφών Μελέτης Προσβασιμότητας είναι η δημιουργία «προσβάσιμης αλυσίδας», δηλαδή η κατασκευή έργων με στόχο τη συνεχόμενη, αλυσιδωτή προσβάσιμη μετακίνηση στον χώρο, χωρίς ασυνέχειες και εμπόδια.Βασικές τεχνικές προδιαγραφές για κτίρια:

  • Προσβάσιμη είσοδος (>0,90μ) και πρόσβαση από την εξωτερική θύρα στον ανελκυστήρα (ελάχιστου αποδεκτού πλάτους 0,90μ με ταυτόχρονη πρόβλεψη χώρων ελιγμών αμαξιδίου)
  •  Κατακόρυφη κυκλοφορία (προσβάσιμος ανελκυστήρας ή αναβατόριο)
  •  Προσβάσιμες οδεύσεις διαφυγής και προστατευμένων προσβάσιμων χώρων αναμονής σε περίπτωση έκτακτων αναγκών
  •  Ένας τουλάχιστον προσβάσιμος χώρος υγιεινής

Βασικές προδιαγραφές για τον υπαίθριο χώρο:

  • Οριζόντια κυκλοφορία και πρόσβαση στον δημόσιο χώρο με ελάχιστο πλάτος χωρίς εμπόδια 1,50μ. Προβλέπεται οδηγός τυφλών και ράμπες για προσβάσιμα πεζοδρόμια και πεζοδρόμους, οδούς ήπιας κυκλοφορίας και πλατείες.
  • 
Προσβάσιμες διαβάσεις και στάσεις Μέσων Μαζικής Μεταφοράς
  • Θέσεις στάθμευσης αναπηρικών αυτοκινήτων


Σημειώνεται, τέλος, ότι τα περιεχόμενα της κάθε Μελέτης Προσβασιμότητας χωρίζονται στην Τεχνική Έκθεση και στα συνοδά σχέδια που αντιμετωπίζουν όλους τους τομείς που αφορούν στην προσβασιμότητα στο δομημένο περιβάλλον.  Λαμβάνουν υπόψη τις Οδηγίες Σχεδιασμού «Σχεδιάζοντας για όλους», τη σχετική κείμενη νομοθεσία και το ISO 21542-2011 “Building construction - Accessibility and usability of the built environment”, καθώς και τον "ADA «Standards for accessible design για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται από την ελληνική νομοθεσία.