Εφαρμογή της ΑΑΔΕ για ελεύθερους επαγγελματίες και μικρές επιχειρήσεις
Εφαρμογή της ΑΑΔΕ για ελεύθερους επαγγελματίες και μικρές επιχειρήσεις

Εφαρμογή της ΑΑΔΕ για ελεύθερους επαγγελματίες και μικρές επιχειρήσεις

Για όσους δεν διαθέτουν μηχανογραφικό σύστημα έκδοσης και διαβίβασης παραστατικών
RE+D magazine
31.08.2021

Μια νέα εφαρμογή για τους ελεύθερους επαγγελματίες και τις μικρές επιχειρήσεις, που δεν διαθέτουν μηχανογραφικό σύστημα έκδοσης και διαβίβασης παραστατικών στο myDATA ή το σύστημά τους δεν καλύπτει τις καθημερινές ανάγκες τους, δημιούργησε η ΑΑΔΕ.


Μέσω της εφαρμογής μια επιχείρηση μπορεί να:


Διαμορφώσει το προφίλ της,

Συνθέσει το πελατολόγιο της,

Οργανώσει τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της, και

Εκδώσει και αποθηκεύσει σε μορφή pdf τα κάθε είδους παραστατικά της (τιμολόγια, αποδείξεις κ.λπ.).

Με την έκδοση των παραστατικών μέσα από το timologio, η εφαρμογή αποστέλλει ταυτόχρονα και αυτόματα τη σύνοψη της συναλλαγής στο myDATA του εκδότη (έσοδα) και του λήπτη (έξοδα). Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν στο site της ΑΑΔΕ τα ακόλουθα video για τη χρήση της εφαρμογής: Γενικά στοιχεία της επιχείρησης, Κατηγορίες παραστατικών, Δημιουργία αγαθών/υπηρεσιών, Εισαγωγή πελατών, Έκδοση παραστατικών.