Σήμανση και διαφημίσεις δημιουργούν χάος στα δημόσια κτίρια

Σήμανση και διαφημίσεις δημιουργούν χάος στα δημόσια κτίρια

Ο ρόλος των facility managers
21.12.2021

Συνηθίζεται ο ρόλος των Facility Managers να περιορίζεται στην διαχείριση σκληρών υπηρεσιών (συντήρηση, A/C, υδραυλικά, συστήματα πυρασφάλειας κ.λπ.) και soft services (συμβόλαια ενοικιαστών, ασφάλεια, καθαριότητα, τροφοδοσία, διαχείριση απορριμμάτων κ.λπ.).

Τις περισσότερες φορές (κτίρια γραφείων, βιομηχανικές εγκαταστάσεις, οικιστικές κατασκευές κ.λπ.), η σήμανση περιορίζεται σε οδοποιία, πυρασφάλεια, έκτακτη και δευτερεύουσα σήμανση.

Ωστόσο, σε δημόσιους χώρους συναντήσεων, όπως κόμβους μεταφορικών μέσων, εμπορικά κέντρα ή αθλητικά κέντρα, η σήμανση εμπλουτίζεται και επηρεάζεται σε μεγάλο βαθμό από διαφημίσεις, εταιρικά σήματα, πινακίδες λιανικής, οδηγίες ασφαλείας, προειδοποιητικά μηνύματα και οδηγίες για υποχρεωτικές ενέργειες. Εάν η οπτική επικοινωνία αφεθεί χωρίς κεντρική διαχείριση, θα μπορούσε να προκύψει οπτικό χάος, με σημαντικές συνέπειες για τον προσανατολισμό, τη δημόσια ασφάλεια, την εταιρική εικόνα και την αισθητική.

Είναι ευρέως γνωστό ότι οι διαφημιστικές πολιτικές παίζουν σημαντικό ρόλο στα άμεσα και έμμεσα κέρδη.

Οι κόμβοι δημόσιων συγκοινωνιών και τα εμπορικά κέντρα προσφέρουν μοναδικές ευκαιρίες προβολής (για μια χρονική περίοδο όλα τα διαφημιστικά πάνελ προωθούν ένα συγκεκριμένο προϊόν ή υπηρεσία). Επιπλέον, υπάρχουν ισχυρές ενδείξεις ότι οι διαφημίσεις που προωθεί συνολικά το κτηριακό οικοσύστημα (καταστήματα και υπηρεσίες που προσφέρονται εντός του συγκροτήματος) και είναι ιδιαίτερα αποτελεσματική στις πωλήσεις.

Λόγω των επιπτώσεών τους στην επικοινωνία, την εταιρική ταυτότητα και ασφάλεια, το branding και η διαφήμιση θα πρέπει να ενισχύουν τη λειτουργική αποτελεσματικότητα και να συνδυάζονται αισθητικά με την υπάρχουσα αρχιτεκτονική γλώσσα. Η διαφήμιση και η υπόλοιπη σήμανση θα πρέπει να έχουν κοινή ταυτότητα για να αποφευχθεί η ακαταστασία και η υπερφόρτωση πληροφοριών. Όλα αυτά θα πρέπει να αποτελούν μέρος μιας μελέτης σήμανσης και οπτικής επικοινωνίας, καθορίζοντας τοποθεσίες, σχήμα, μέγεθος, χρώματα υλικού, γραμματοσειρές, φωτεινότητα, μήνυμα/περιεχόμενο, πυκνότητα πληροφοριών, πολυπλοκότητα.

Χάρη στη σημερινή τεχνολογία, μπορούν να συνδυαστούν μια σειρά από διαφορετικές σηματοδοτήσεις μειώνοντας την ακαταστασία υπερφόρτωσης. Η ψηφιακή σήμανση θα μπορούσε να διαδραματίσει βασικό ρόλο στην επικοινωνία λόγω της ευελιξίας της στην αλληλεπίδραση με τους χρήστες και της ικανότητας προβολής μηνυμάτων à la carte, από τη διαφήμιση έως τις οδηγίες εκκένωσης.

Ροή διαφημίσεων, ειδήσεων, αθλημάτων, βίντεο και οι ενημερώσεις για τις καιρικές συνθήκες μπορούν να διασκεδάσουν τους θεατές ή τους επιβάτες ενώ περιμένουν το κύριο γεγονός ή την πτήση, αποσπώντας τους την προσοχή σε περίπτωση καθυστερήσεων και εκμεταλλευόμενοι το φαινόμενο "στρέβλωσης αναμονής". Η σωστή χρήση μπορεί να μειώσει τον συνολικό αριθμό πινακίδων, να προσθέσει αξία στη διαφήμιση, να βελτιώσει την ασφάλεια και τη λειτουργία.

Στα συγκροτήματα δημόσιων συναθροίσεων, οι διαχειριστές εγκαταστάσεων έχουν ένα ακόμη θέμα στην ατζέντα τους. Η διαχείριση της οπτικής επικοινωνίας, οφείλει να θέσει τις αρχές και τους κανόνες για την έννοια της σήμανσης που περιλαμβάνει τη διαφήμιση και να αποφύγει τον εσωτερικό ανταγωνισμό, τα ασαφή μηνύματα και τη σύγχυση.