Πως το δολάριο οδηγεί την παγκόσμια οικονομία σε κρίση

Πως το δολάριο οδηγεί την παγκόσμια οικονομία σε κρίση

10.10.2022

Σε μια εποχή υψηλού πληθωρισμού, καμία χώρα δε θέλει να έχει ένα αδύναμο νόμισμα καθώς θα πρέπει να χρησιμοποιεί συνεχώς περισσότερο εγχώριο νόμισμα για να εισάγει την ίδια ποσότητα εμπορευμάτων. Για να αντιμετωπίσουν αυτή την κατάσταση, πολλές χώρες χρησιμοποιούν τα συναλλαγματικά τους αποθέματα για να ανακόψουν την πτωτική πορεία των νομισμάτων τους. Φυσικά αυτό δεν έχει αποτέλεσμα.

Τα πράγματα είναι περισσότερο πολύπλοκα. Η διαδικασία αυτή γίνεται και άμεσα στη spot αγορά αλλά και έμμεσα με την πώληση αμερικανικών ομολόγων για πρόσβαση σε δολάριο. Η ενέργεια αυτή ανατροφοδοτεί νέα άνοδο του δολαρίου, νέα κρίση των αδύναμων νομισμάτων και νέα άνοδο των αποδόσεων των αμερικανικών ομολόγων.

Αυτό ακριβώς το τελευταίο, στέλνει «λάθος» μήνυμα στη Fed ότι πρέπει να αυξήσει περισσότερο τα επιτόκια και να «σφίξει» κι άλλο τη νομισματική πολιτική, προκαλώντας νέα άνοδο στο δολάριο.

Το κύκλωμα αυτό ανατροφοδοτείται συνεχώς οδηγώντας σε μια προβληματική εικόνα σε παγκόσμια κλίμακα, η οποία είναι ταχέως επιδεινούμενη και μπορεί να παρασύρει την παγκόσμια οικονομία η οποία φαινομενικά, αν δεν υπήρχε αυτή η πίεση, θα μπορούσε να ανταπεξέλθει. Σε αυτές τις περιπτώσεις, υπάρχει ένα συμβάν που αποκλιμακώνει απότομα την πίεση από το δολάριο. Ας ελπίσουμε ότι το συμβάν αυτό δεν θα είναι συστημικό.