Ισχυρές οι προοπτικές της ελληνικής οικονομίας

Ισχυρές οι προοπτικές της ελληνικής οικονομίας

30.05.2023

Ισχυρές είναι οι προοπτικές της ελληνικής οικονομίας ωστόσο οι επιχειρηματίες δεν πρέπει να εφησυχάσουν αλλά να προχωρήσουν σε επενδύσεις, αξιοποιώντας τις δυνατότητες χρηματοδότησης που παρέχει ο τραπεζικός τομέας και οι ευρωπαϊκοί πόροι. 

Στην Τράπεζα Πειραιώς διαθέτουμε σχέδιο, τεχνογνωσία, κεφαλαιακή επάρκεια και είμαστε δίπλα σε κάθε επιχειρηματία που σχεδιάζει τα επόμενα βήματά του. 

Σημειώνεται ότι όσο αφορά το Ταμείο Ανάκαμψης, η Πειραιώς έχει αναλάβει τη διαχείριση πόρων άνω του 1 δισ. ευρώ και έχει ήδη προχωρήσει σε χρηματοδότηση 35 επενδυτικών σχεδίων συνολικού ύψους 2,46 δισ. ευρώ, συνδυάζοντας πόρους του Ταμείου ύψους 700 εκατ. ευρώ και δικά της κεφάλαια ύψους 580 εκατ. ευρώ.

Επίσης, μέσω του Αναπτυξιακού νόμου, η Τράπεζα εξετάζει επιχειρηματικά σχέδια προϋπολογισμού περίπου 1 δισ. ευρώ.