Η Ελληνική Κεφαλαιαγορά συνδέεται με την εξωστρέφεια της οικονομίας

Η Ελληνική Κεφαλαιαγορά συνδέεται με την εξωστρέφεια της οικονομίας

15.09.2022

Η ανάπτυξη της Ελληνικής Κεφαλαιαγοράς άπτεται άμεσα της χρηματοδότησης της εγχώριας αγοράς, και γι’ αυτό η ανάπτυξη της σωστής στρατηγικής αποτελεί καίριο ζήτημα. Προς σε αυτή την κατεύθυνση το Υπουργείο Οικονομικών έχει λάβει ορισμένες πρωτοβουλίες. Υφίσταται ήδη η Ένωση Κεφαλαιαγορών που στόχος της είναι να υπάρχει μια ευρωπαϊκή αγορά ενοποιημένη που θα υπάρχει ροή κεφαλαίων, και είναι σημαντικό αντίστοιχα να υπάρχει και η ενίσχυση της ελληνικής κεφαλαιαγοράς εντός του πλαισίου αυτού.

 

Τα τρία ζητήματα που πρέπει να ληφθούν υπόψη για την ανάπτυξη της εγχώριας κεφαλαιαγοράς είναι: το φορολογικό πλαίσιο, 

ο σχεδιασμός νέων προϊόντων, με την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς να έχει αρχίσει ήδη να δρομολογεί μια σειρά από πρωτοβουλίες στο κομμάτι αυτό, αλλά και η περαιτέρω χρήση νέων τεχνολογιών (fintech, ψηφιοποίηση κ.λπ.) με στόχο να αυξηθεί η διαδραστικότητα και η επικοινωνία, ώστε να περάσουμε σύντομα στην επόμενη ημέρα που θα τρέχουμε με ταχύτερους ρυθμούς στις κεφαλαιαγορές.


Το έργο της ΕΚ


Αναφορικά με το έργο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, από την πρώτη στιγμή έχουμε βάλει ένα τρίπτυχο: Το κανονιστικό πλαίσιο, την ενίσχυση της προληπτικής εποπτείας, τις νέες τεχνολογίες και την Ευρωπαϊκή μας ενίσχυση. Όσον αφορά στο κανονιστικό πλαίσιο ήδη έχουμε προσπάθειες από την Επιτροπή, ήδη έχει δοθεί η πρόταση για την ενίσχυση και τον εκσυγχρονισμό της νομοθεσίας για την εταιρική διακυβέρνηση που θεσμοθετήθηκε από το ελληνικό κράτος. Παράλληλα, έχουμε καταθέσει ήδη προτάσεις για την περαιτέρω βελτίωση της λειτουργίας του οργανισμού, ώστε να αποκτήσει μεγαλύτερη ευελιξία. 


Όσον αφορά στην βελτίωση του εποπτικού ρόλου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και την προστασία των επενδυτών θέτουμε ως βασική προτεραιότητα για την αποτελεσματικότερη λειτουργία τον ψηφιακό της μετασχηματισμό της ΕΚ, έργο του οποίου έχει ήδη εγκριθεί η χρηματοδότησή του από το Ταμείο Ανάκαμψης (περιλαμβάνει την κυβερνοασφάλεια, ενοποίηση συστημάτων και μηχανισμό για την παρακολούθηση χειραγώγησης αγοράς). Τέλος, αναφορικά με την διεθνή παρουσία της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, υπογραμμίζεται ότι μέσα από την παρουσία μας στην Ευρώπη και στα διεθνή σώματα μπορούμε, με την τεχνογνωσία μας, να συμβάλλουμε στην υιοθέτηση προτάσεων καθώς γνωρίζουμε τι συμβαίνει στις διεθνείς κεφαλαιαγορές και ποιες είναι οι διεθνείς τάσεις και να διαμορφώσουμε μαζί με το Υπουργείο Οικονομικών τις επιμέρους προτάσεις για την ανάπτυξη της κεφαλαιαγοράς.