Ελκυστικός για επενδύσεις ο κλάδος του real estate στην Ελλάδα

Ελκυστικός για επενδύσεις ο κλάδος του real estate στην Ελλάδα

12.04.2022

Το επενδυτικό ενδιαφέρον που σημειώνεται για τον ελληνικό κλάδο των ακινήτων σε όλους σχεδόν τους κλάδους της αγοράς υπογράμμισε ο κ. Θεόδωρος Μητράκος, διευθυντής- σύμβουλος και πρώην υποδιοικητής της Τράπεζας της Ελλάδας κατά την διάρκεια του 4ου BnB Greece Conference 2022. 

Οπως είπε ο κ. Μητράκος οι Αμεσες Ξένες Επενδύσεις άγγιξαν τα €1,2 δισ. σε εισροές για αγορά ακινήτων και επιπλέον €700-€800 εκατ. για διαχείριση ακινήτων ενώ οι αντίστοιχες εισροές για αγορά ακινήτων το 2020 κυμάνθηκαν περίπου στα €840 εκατ.

Υπάρχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον από το Ισραήλ για κατοικίες, αλλά και για ξενοδοχεία, υπάρχει επίσης ενδιαφέρον και από τις χώρες του βορρά αλλά κυρίως το ενδιαφέρον προέρχεται από funds. "Η χώρα μας έχει σημαντικές αποδόσεις και στο επαγγελματικό και στο οικιστικό ακίνητο. Σε κάποιες περιοχές μπορεί να φτάνει και το 6%-6,5% ενώ παραδοσιακά η απόδοση άγγιζε το 3%-3,5%. Άρα υπάρχουν πολύ υψηλές αποδόσεις και αυτό έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον των ξένων επενδυτών" προσέθεσε.

Την ίδια ώρα το ποσοστό ιδιοκατοίκησης για τα νέα ζευγάρια μειώνεται σημαντικά χρόνο με το χρόνο σύμφωνα με πρόσφατη μελέτη που έγινε από την ΕΚΤ, όπως ανέφερε ο κ. Μητράκος. "Και στην Ελλάδα είδαμε ότι στους νέους 25 έως 34 χρονών αλλά και 35 έως 44 χρονών το ποσοστό ιδιοκατοίκησης μειώθηκε κατά 20 ποσοστιαίες μονάδες τα τελευταία 20 με 30 χρόνια, κάτι που ακολουθεί τη διεθνή μακροχρόνια τάση. Εκείνο που έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον είναι ότι η ερμηνεία του φαινομένου αυτού, έρχεται από την αγορά εργασίας, το επίπεδο των τιμών, τη φορολογία, τη χρήση γης, το θεσμικό πλαίσιο που ισχύει σε κάθε χώρα, αλλά ο δεύτερος παράγοντας που ερμηνεύει περισσότερο από το μισό αυτής της πτώσης είναι οι συνθήκες που επικρατούν στην αγορά εργασίας", εξήγησε ο κ. Μητράκος και διευκρίνισε: «Δηλαδή τα αβέβαια εισοδήματα, τα μεγάλα διαστήματα ανεργίας και οι χαμηλές αμοιβές είναι ο κύριος παράγοντας που μειώνει τη δυνατότητα νέων να συμμετέχουν στην αγορά κατοικίας.

Και αυτό έχει δύο λόγους:

πρώτον, δεν είναι σε θέση να συσσωρεύσουν το απαραίτητο κεφάλαιο που χρειάζεται και

δεύτερον να συμμετέχουν στη στεγαστική πίστη.

Αυτήν τη στιγμή οι τράπεζες δανειοδοτούν περίπου το 65% με 70% δάνειο της αξίας του ακινήτου ενώ από την άλλη, οι ενδιαφερόμενοι αυτής της κατηγορίας δεν ικανοποιούν τα κριτήρια για να συμμετάσχουν στη στεγαστική πίστη.  "Για αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό να υπάρξει μια κατάλληλα στοχευμένη στεγαστική πολιτική" είπε ο ίδιος.