Χωρίς αλλαγές το Δ.Σ της Lamda Development
Χωρίς αλλαγές το Δ.Σ της Lamda Development

Χωρίς αλλαγές το Δ.Σ της Lamda Development

RE+D magazine
25.05.2022

Θα παραμείνει ως έχει το Διοικητικό Συμβούλιο της Lamda Development.

Οπως αναφέρει σε σχετική ανακοίνωσή της η LAMDA Development S.A. γνωστοποιεί ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας στη συνεδρίαση του την 28.03.2022 αποφάσισε, μετά την πρόωρη απώλεια (στις 20.03.2022) του μέλους Δ.Σ. Οδυσσέα Κυριακόπουλου, να συνεχίσει τη διαχείριση και εκπροσώπηση της Εταιρείας με τα εναπομένοντα μέλη του και σύμφωνα με τους ισχύοντες όρους διαχείρισης και εκπροσώπησης.