Χρηματοδότηση €28,5 εκατ. από ΕΤΕπ στην ΔΕΗ για φωτοβολταϊκά πάρκα
Χρηματοδότηση €28,5 εκατ. από ΕΤΕπ στην ΔΕΗ για φωτοβολταϊκά πάρκα

Χρηματοδότηση €28,5 εκατ. από ΕΤΕπ στην ΔΕΗ για φωτοβολταϊκά πάρκα

Πρόκειται για ένα από τα μεγαλύτερα φωτοβολταϊκά έργα που έχουν αναπτυχθεί και κατασκευάζονται στην Ελλάδα.
RE+D magazine
19.01.2023

Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) ανακοίνωσε ότι παρέχει χρηματοδότηση ύψους €28,5 εκατ. για εταιρείες του ομίλου «ΔΕΗ Ανανεώσιμες», ο οποίος αποτελεί τον βραχίονα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας του Ομίλου ΔΕΗ.

Η χρηματοδότηση της ΕΤΕπ θα ανέλθει έως το μέγιστο ποσό των €35 εκατ. τους επόμενους μήνες. Η νέα χρηματοδότηση θα στηρίξει την κατασκευή τριών συνολικά φωτοβολταϊκών πάρκων. Το δάνειο της ΕΤΕπ καλύπτεται με εγγύηση από τον προϋπολογισμό της ΕΕ στο πλαίσιο του ταμείου InvestEU.

Τα νέα φωτοβολταϊκά πάρκα ισχύος 230 MWp στην Κοζάνη, στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, η οποία καλύπτεται από το Πρόγραμμα Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης, εντάσσονται στο φιλόδοξο ελληνικό Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα και θα συμβάλλουν, σε συνδυασμό με άλλες επενδύσεις, στην αύξηση της χρήσης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, στη μείωση της εξάρτησης από τα ορυκτά καύσιμα στον κλάδο της ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς και στη βελτίωση της ασφάλειας του ενεργειακού εφοδιασμού σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα.

Το έργο, το οποίο αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα φωτοβολταϊκά έργα που έχουν αναπτυχθεί και κατασκευάζονται στην Ελλάδα, εντάσσεται επίσης στο στρατηγικό σχέδιο μετασχηματισμού του Ομίλου ΔΕΗ, το οποίο δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην προώθηση της παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές.