Τριετή φοροαπαλλαγή για νέες μισθώσεις κενών κατοικιών προτείνει η ΠΟΜΙΔΑ
Τριετή φοροαπαλλαγή για νέες μισθώσεις κενών κατοικιών προτείνει η ΠΟΜΙΔΑ

Τριετή φοροαπαλλαγή για νέες μισθώσεις κενών κατοικιών προτείνει η ΠΟΜΙΔΑ

Παρόμοια ρύθμιση προτάθηκε για να αντιμετωπιστεί το στεγαστικό πρόβλημα που προέκυψε από το σεισμό της Πάρνηθας στις 7.9.1999
RE+D magazine
20.11.2023

Την τριετή φορολογική απαλλαγή των ιδιοκτητών από το φόρο εισοδήματος, των κατοικιών που ήταν κενές καθόλο το 2023 αλλά και όσων κατοικιών, που σήμερα έχουν διατεθεί για βραχυχρόνια μίσθωση, εκμισθωθούν ως κύρια κατοικία για μια τουλάχιστον τριετία πρότεινε η ΠΟΜΙΔΑ προκειμένου να προσφερθούν προς μίσθωση κύριας κατοικίας χιλιάδες κενές αλλά και ανακαινισμένες κατοικίες σε όλη τη χώρα.