Τιτάν: Venture fund για επενδύσεις στην τεχνολογία των "πράσινων" υλικών
Τιτάν: Venture fund για επενδύσεις στην τεχνολογία των "πράσινων" υλικών

Τιτάν: Venture fund για επενδύσεις στην τεχνολογία των "πράσινων" υλικών

RE+D magazine
21.07.2023

Τη Venture Capital πρωτοβουλία του, που αποσκοπεί στην προώθηση της καινοτομίας στο οικοσύστημα των κατασκευών, ανακοινώνει ο Όμιλος ΤΙΤΑΝ.

Μέσω αυτής της πρωτοβουλίας, ο Όμιλος στοχεύει να επενδύσει έως $40 εκατομμύρια μεσοπρόθεσμα και να συνάψει συνεργασίες για την ενίσχυση της αναπτυξιακής του στρατηγικής. Στο πλαίσιο του στόχου του, ο Όμιλος ΤΙΤΑΝ προχώρησε σε επένδυση στη Zacua Ventures, ένα παγκόσμιο ταμείο επιχειρηματικών κεφαλαίων (“venture fund”) που επικεντρώνεται σε αρχικού σταδίου νεοφυείς επιχειρήσεις με αντικείμενο τη βιώσιμη κατασκευή και το Οικιστικό Περιβάλλον.

Επιπλέον, ο Όμιλος ΤΙΤΑΝ αύξησε την υπάρχουσα επένδυσή του στη Rondo Energy, μια νεοφυή επιχείρηση με έδρα τις ΗΠΑ, που πρωτοπορεί στις βιομηχανικές λύσεις θερμότητας με ουδέτερο αποτύπωμα άνθρακα. Οι εν λόγω επενδύσεις ευθυγραμμίζονται με τον στόχο του Ομίλου να συνεχίσει να εντάσσει καινοτόμα προϊόντα, υλικά και υπηρεσίες στη λειτουργία του αλλά και στο χαρτοφυλάκιο λύσεών του, προωθώντας την ανάπτυξη και την ανταγωνιστικότητά του και επιταχύνοντας την επίτευξη των στόχων του που σχετίζονται με τη βιωσιμότητα και την ψηφιοποίηση.

Νέα επένδυση στη Zacua Ventures


Η επένδυση του Ομίλου ΤΙΤΑΝ στην Zacua Ventures αφορά στην ανάπτυξη πρωτοποριακών οικοδομικών υλικών με ουδέτερο αποτύπωμα άνθρακα, τη βελτιστοποίηση και την αυτοματοποίηση των διαδικασιών παραγωγής.

Η συνεργασία επιτρέπει στον Τιτάνα να συνδεθεί με τις εταιρίες του χαρτοφυλακίου της Zacua, αποκτώντας πρόσβαση σε καινοτόμες τεχνολογίες και γνώση για τις τάσεις που αναδύονται. Οι εταιρίες του χαρτοφυλακίου της Zacua, από την άλλη, επωφελούνται από την τεχνογνωσία, τους πόρους και το δίκτυο πελατών του Τιτάνα, καθώς και από υποστήριξη για τη μετάβασή τους σε μεγαλύτερης κλίμακας παραγωγή και διανομή.

Επέκταση της επένδυσης στη Rondo


Η ενίσχυση της υποστήριξης του Ομίλου ΤΙΤΑΝ προς τη Rondo υπογραμμίζει τη δέσμευσή του σε επόμενης γενιάς λύσεις παραγωγής θερμότητας ως μέρος της στρατηγικής του για ουδέτερο αποτύπωμα άνθρακα. Στο επίκεντρο της συνεργασίας βρίσκεται η ανάπτυξη ιδεών για την απεξάρτηση της βιομηχανίας, συμπεριλαμβανομένης της παραγωγής τσιμέντου, από τον άνθρακα.

Ο Τιτάνας εισφέρει τη βαθιά του γνώση για τη βιομηχανία και την τεχνογνωσία του γύρω από τη βιώσιμη παραγωγή που αξιοποιεί την ψηφιακή τεχνολογία και η Rondo εισφέρει τη μοναδική της καινοτομία στη μείωση των εκπομπών CO₂ της βιομηχανίας και το ισχυρό παγκόσμιο οικοσύστημά της από εταίρους. Κεντρική σημασία σε αυτήν τη συνεργασία έχει η μπαταρία θερμότητας (“Heat Battery”) της Rondo.

Η συγκεκριμένη τεχνολογία δεσμεύει ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές και παράγει συνεχή, υψηλής θερμοκρασίας θερμότητα, μειώνοντας σημαντικά τις εκπομπές από την κατανάλωση ορυκτών καυσίμων. Ως αποτέλεσμα, η μπαταρία θερμότητας της Rondo μπορεί να γίνει βασικό στοιχείο των πρωτοποριακών, εντάσεως ενέργειας διεργασιών για την μείωση των εκπομπών CO₂, όπως η δέσμευση άνθρακα, η παραγωγή πράσινου υδρογόνου και η μετατροπή του δεσμευμένου διοξειδίου του άνθρακα. Με αποδοτικότητα διπλάσια από εκείνη του υδρογόνου με λιγότερο από το μισό κόστος, η μπαταρία θερμότητας της Rondo έχει υψηλές προοπτικές παραγωγής και διάθεσης σε μεγαλύτερη κλίμακα, που καθιστούν το κόστος της ανταγωνιστικό σε σχέση με τις τρέχουσες μεθόδους αποθήκευσης ενέργειας.