Τι ξοδεύουν Γερμανοί και Βρετανοί όταν έρχονται για διακοπές στην Ελλάδα
Τι ξοδεύουν Γερμανοί και Βρετανοί όταν έρχονται για διακοπές στην Ελλάδα

Τι ξοδεύουν Γερμανοί και Βρετανοί όταν έρχονται για διακοπές στην Ελλάδα

RE+D magazine
03.11.2023

To 44% επί του συνόλου των δαπανών, αλλά και των διανυκτερεύσεων για διακοπές «Ήλιος και Θάλασσα» στην Ελλάδα αντιστοιχούν στις δύο σημαντικότερες αγορές εισερχόμενου τουρισμού για τη χώρα μας, τη Γερμανία και το Ηνωμένο Βασίλειο, φτάνοντας συνολικά τα €8,11 δισ. το 2022 και τα 62,15 εκατ. διανυκτερεύσεις με ένα σύνολο αφίξεων πάνω από 6 εκατομμύρια.

Οπως δείχνουν τα στοιχεία από τη μελέτη του ΙNSETE με θέμα «Τα ταξίδια για «Ήλιο και Θάλασσα» (Η&Θ) στην Ελλάδα από Ην. Βασίλειο και Γερμανία – κατανομή σε ‘’all inclusive’’ και ‘’χωρίς all inclusive’’ και τα χαρακτηριστικά τους» oι δαπάνες αυτές, πέραν αυτών που έγιναν εντός της χώρας, συμπεριλαμβάνουν και εκείνες που έκαναν οι επισκέπτες και εκτός της χώρας, πχ για τη μετάβασή τους στην Ελλάδα, τις προμήθειες των tour operators κ.ο.κ. 

Επομένως, οι δαπάνες αυτές δεν είναι άμεσα συγκρίσιμες με αυτές της Έρευνας Συνόρων της Τράπεζας της Ελλάδος που μετρά μόνο τις δαπάνες που έγιναν εντός της χώρας.

Οι Γερμανοί έχουν προβάδισμα έναντι των Βρετανών, το οποίο όμως γίνεται σαφώς μεγαλύτερο όταν πρόκειται για καλοκαιρινές διακοπές ‘’all inclusive’’. Στη συγκεκριμένη αγορά, οι επισκέπτες από το Ηνωμένο Βασίλειο αντιπροσωπεύουν περίπου το 1/5 επί του συνόλου των αφίξεων και της δαπάνης (19%), ενώ η γερμανική το 1/4  των αφίξεων και πολύ περισσότερο, το 28% της δαπάνης. 

Σύμφωνα με τη μελέτη, το 2022 η αγορά Η&Θ “all inclusive” αντιπροσώπευσε το 47% των αφίξεων Η&Θ στην Ελλάδα, το 43% των διανυκτερεύσεων και το 50% των δαπανών, με 7 εκατ. αφίξεις (επί συνόλου 15,01 εκατ.), 61,2 εκατ. διανυκτερεύσεις (επί συνόλου 142,29 εκατ.) και €9,2 δισ. δαπάνη (επί συνόλου €18,5 δισ.). 


Γερμανία και Ηνωμένο Βασίλειο


Οι δύο κύριες χώρες εισερχόμενου τουρισμού της Ελλάδας για ταξίδια H&Θ, ήτοι η Γερμανία και το Ηνωμένο Βασίλειο παρουσιάζουν μεγάλη ομοιότητα ως προς το σύνολο των ταξιδιών Η&Θ, αλλά διαφοροποιούνται σημαντικά ως προς τις δύο επιμέρους αγορές, με και χωρίς “all inclusive”. Κατ’ αρχάς, στο σύνολο της αγοράς για Η&Θ, ενώ τα μεγέθη των αφίξεων και των διανυκτερεύσεων είναι παρόμοια για τις δύο εθνικότητες, αντιπροσωπεύοντας αντίστοιχα το 20% και το 22% επί του συνόλου, στις δαπάνες, η γερμανική αγορά υπερτερεί με μερίδιο 24% ή αλλιώς 4,47 δισ. ευρώ έναντι του 20% ή 3,64 δισ. ευρώ του Ηνωμένου. Βασιλείου. 


Οι διαφορές είναι πιο έντονες στο προϊόν “all Inclusive” όπου η αγορά του Ηνωμένου Βασιλείου αντιπροσωπεύει, με 1,34 εκατομμύρια αφίξεις, το 19% επί του συνόλου και το 19% της δαπάνης ή αλλιώς 1,78 δισ. ευρώ. Οι δαπάνες των Γερμανών στο ‘’all inclusive’’ είναι πολύ υψηλότερες και ξεπερνούν τα 2,56 δισ. ευρώ (28% επί του συνόλου) με τις αφίξεις να φτάνουν τα 1,76 εκατ. (1 στις 4 επί του συνόλου) και τις διανυκτερεύσεις να διαμορφώνονται σε επίπεδα άνω των 14,8 εκατ. (24% επί του συνόλου).    


Αντίστοιχα, στα ταξίδια χωρίς ‘’all inclusive’’ η αγορά του Ηνωμένου Βασιλείου υπερτερεί της γερμανικής σε αφίξεις (22% έναντι 15%) και σε διανυκτερεύσεις (23% έναντι 20%), ενώ υστερεί σε δαπάνες (20% έναντι 21%). Συγκεκριμένα οι Βρετανοί ξοδεύουν στα καλοκαιρινά τους ταξίδια στη χώρα μας 1,86 δισ. ευρώ, έναντι 1,91 δισ. ευρώ των Γερμανών. 


Μέση Διάρκεια Παραμονής και Μέση Δαπάνη


Συγκρινόμενοι με τους Γερμανούς τουρίστες στο προϊόν Η&Θ, οι τουρίστες από το Ηνωμένο Βασίλειο, με €117, έχουν χαμηλότερη Μέση Δαπάνη ανά Διανυκτέρευση (ΜΔΔ) ανεξάρτητα από το αν ταξιδεύουν με ‘’all inclusive’’ (€143) ή όχι (€100). Η ΜΔΔ των Γερμανών στην Ελλάδα είναι στα €144 και αυξάνεται στα €173 όταν πρόκειται για ‘’all inclusive’’, ενώ χωρίς all inclusive είναι στα €118. Για τις υπόλοιπες αγορές εισερχόμενου τουρισμού της χώρας μας, η ΜΔΔ είναι στα €130 και αυξάνεται στα €143 όταν πρόκειται για καλοκαιρινές διακοπές ‘’all inclusive’’, ενώ χωρίς ‘’all inclusive’’ πέφτει στα €120. Υπενθυμίζεται ότι στις δαπάνες περιλαμβάνονται και αυτές εκτός Ελλάδος. 


Όσον αφορά τη διάρκεια παραμονής στην Ελλάδα για διακοπές συνολικά στο προϊόν «Ήλιος και Θάλασσα», σε σύγκριση με τις 10,3 διανυκτερεύσεις των Γερμανών, οι Βρετανοί, με 10,1 διανυκτερεύσεις, έχουν συνολικά μικρότερη Μέση Διάρκεια Παραμονής (ΜΔΠ). Πάντως, οι δύο  εθνικότητες μένουν συνολικά παραπάνω στη χώρα μας έναντι των λοιπών αγορών, των οποίων η ΜΔΠ είναι στις 8,9 ημέρες. 


Διαφοροποίηση μεταξύ των δύο εθνικοτήτων υπάρχει στις διακοπές με ή χωρίς “all inclusive” σε σχέση με τη Μέση Διάρκεια Παραμονής Η&Θ: Η αγορά του Ηνωμένου Βασιλείου, με 9,3 διανυκτερεύσεις, έχει αισθητά μεγαλύτερη ΜΔΠ σε σχέση με τις άλλες αγορές στις διακοπές Η&Θ “all Inclusive” - έναντι 8,4 της αγοράς της Γερμανίας και 8,7 των λοιπών αγορών. Χωρίς “all inclusive” η Γερμανία είναι αυτή που έχει αντίστοιχα αισθητά μεγαλύτερη ΜΔΠ και συγκεκριμένα 13 διανυκτερεύσεις έναντι 10,7 του Ην. Βασιλείου και 9,1 των λοιπών αγορών.


Η διάρκεια παραμονής, όπως είναι εύλογο, συνδέεται άμεσα και με τη Μέση κατά Κεφαλή Δαπάνη (ΜΚΔ). Έτσι, η ΜΚΔ των Γερμανών για Η&Θ συνολικά είναι υψηλότερη, στα €1.487, και μικρότερη στο ‘’all inclusive’’, στα €1.454 λόγω της μικρότερης διάρκειας παραμονής σε αυτή την περίπτωση στη χώρα μας. Από την άλλη πλευρά, η συνολική ΜΚΔ των Βρετανών είναι στα €1.183 με το “all inclusive” να αντιστοιχεί σε €1.330 και χωρίς ‘’all inclusive’’ στα €1.070. Και οι δύο αγορές έχουν υψηλότερη ΜΚΔ σε σχέση με τις λοιπές αγορές, των οποίων η ΜΚΔ αντιστοιχεί στα €1.153.