Σχέδιο νομιμοποίησης καταπατημένων ακινήτων του δημοσίου
Σχέδιο νομιμοποίησης καταπατημένων ακινήτων του δημοσίου

Σχέδιο νομιμοποίησης καταπατημένων ακινήτων του δημοσίου

Το δημόσιο προσδοκά να εισπράξει έως και €1 δισ. ως τίμημα.
RE+D magazine
18.08.2022

Προς τα τέλη Σεπτέμβρη αναμένεται να κατατεθεί στη Βουλή το νομοσχέδιο που θα επιτρέπει την απόκτηση νόμιμων τίτλων κυριότητας σε περίπου 90.000 ιδιοκτήτες δημόσιων ακινήτων που τα έχουν καταπατήσει.

Βασικότερη προϋπόθεση σύμφωνα με πληροφορίες είναι οι καταπατητές να τα έχουν στην «κατοχή» τους τουλάχιστον από το 1980 και τα ακίνητα αυτά να αποτελούν πρώτη κατοικία ή επαγγελματική στέγη.

Πιο συγκεκριμένα, θα συγκροτηθεί αρμόδια επιτροπή στην οποία θα συμμετέχουν στελέχη των αρμόδιων υπουργείων και υπηρεσιών, όπου οι ενδιαφερόμενοι θα καταθέτουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά. 

Από την διαδικασία αυτή το δημόσιο προσδοκά έσοδα έως και €1 δισ. Τα κατεχόμενα δημόσια ακίνητα τα οποία υπολογίζονται σε 70.000 θα ομαδοποιηθούν ανά περιφέρεια, ώστε να μην υπάρχουν χρονοβόρες διαδικασίες. Στη συνέχεια θα εξετάζεται η νομιμότητα των εγγράφων. Για τις περιπτώσεις στις οποίες έχει προηγηθεί δικαστικά προσφυγή, θα συνεκτιμηθούν όλα τα έγγραφα που έχουν κατατεθεί στα δικαστήρια.


Το ύψος του τιμήματος

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό ως τιμή αναφοράς θα λαμβάνεται η αντικειμενική αξία που έχει το ακίνητο κατά το χρόνο υποβολής της σχετικής αίτησης εξαγοράς. Όπου δεν ισχύει το σύστημα αντικειμενικού προσδιορισμού ως ττιμή αναφοράς θα λαμβάνεται η αγοραία αξία.

Η τιμή εξαγοράς μπορεί να φθάνει στο 30% με 50% της αξίας αναφοράς για τους πολίτες με αποδεδειγμένη οικονομική αδυναμία, ενώ θα προβλέπεται η εξόφληση σε πολλές δόσεις.

Οποιοσδήποτε κατέχει αυθαίρετα δημόσιο ή ανταλλάξιμο ακίνητο, καταγεγραμμένο ή μη, με ή χωρίς κτίσματα, που ανήκει στην ιδιωτική περιουσία του Δημοσίου και υπάγεται στην αρμοδιότητα του υπουργείου Οικονομικών, είτε έχει τίτλους είτε όχι, δικαιούται να ζητήσει, την εξαγορά αυτού εφόσον το ακίνητο κατέχεται αυθαίρετα τουλάχιστον για 25 έτη και η κατοχή του συνεχίζεται χωρίς διακοπή μέχρι και την ενεργοποίηση της ρύθμισης.

Η εξαγορά δημοσίου ή ανταλλαξίμου κτήματος επί του οποίου έχουν ανεγερθεί αυθαίρετα κτίσματα, σε καμιά περίπτωση, δεν νομιμοποιεί τα κτίσματα αυτά.

Το τίμημα εξαγοράς μπορεί να μειωθεί περαιτέρω εφόσον ο αυθαίρετος κάτοχος έχει ανεγείρει πρώτη κατοικία στη δημόσια έκταση ή είναι πολύτεκνος ή ανάπηρος.

Για τα αγροτικά ακίνητα, που θα αποτελέσουν και την πλειοψηφία των εκποιουμένων εκτάσεων, θα πρέπει να αποδεικνύεται η ιδιότητα του αγρότη. 

Ακριβότερο το τίμημα εξαγοράς για καταπατημένα ακίνητα που χρησιμοποιούνται για εμπορικούς σκοπούς, όπως ξενοδοχεία και εργοστάσια.

Η εξαγορά θα συνοδευτεί και από φόρο μεταβίβασης, που θα καταβληθεί εφάπαξ.