Στα €571 εκατ. ευρώ η εύλογη αξία του χαρτοφυλακίου ακινήτων της Noval
Στα €571 εκατ. ευρώ  η εύλογη αξία του χαρτοφυλακίου ακινήτων της Noval

Στα €571 εκατ. ευρώ η εύλογη αξία του χαρτοφυλακίου ακινήτων της Noval

RE+D magazine
29.02.2024

Στα €571 εκατ. διαμορφώθηκε στις 31 Δεκεμβρίου 2023 η εύλογη αξία του χαρτοφυλακίου της Noval Property παρουσιάζοντας αύξηση κατά €55 εκατ. (αύξηση 11%) έναντι της εύλογης αξίας της 30ης Ιουνίου 2023 (€516 εκατ. ) σύμφωνα με την δημοσιοποίηση της. Κατάστασης Επενδύσεων της εταιρείας.

Το εξεταζόμενο διάστημα το χαρτοφυλάκιό της περιελάμβανε 61 επενδυτικά ακίνητα και συμμετοχές. 

Η Noval Property και το 2023, συνέχισε τόσο την ενεργητική διαχείριση του χαρτοφυλακίου ακινήτων εισοδήματος, όσο και την ανάπτυξη ακινήτων του χαρτοφυλακίου της, κατά κύριο λόγο στους τομείς των γραφείων, logistics, και κατοικιών, με  γνώμονα  τη βιώσιμη ανάπτυξη και με στόχευση πιστοποίησης κατά LEED, αποβλέποντας στη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος του χαρτοφυλακίου της και στη δημιουργία αξίας προς όφελος  των εμπλεκομένων μερών. 

Στο τέλος του 2023, ολοκληρώθηκε η κατασκευή του νέου κτηρίου logistics στη Μάνδρα, και παράλληλα προχώρησαν σημαντικά η κατασκευή του νέου κτηρίου γραφείων στην οδό Χειμάρρας στο Μαρούσι, η ανακατασκευή και μετατροπή υφιστάμενου κτηρίου σε μικτές χρήσεις κατοικιών και γραφείων στην οδό Αρδηττού στο Μετς, η ανακατασκευή υφιστάμενου κτηρίου γραφείων επί της Λεωφόρου Κηφισίας στο Μαρούσι, καθώς και, σε συνεργασία με την Brook Lane Capital, η κατασκευή του νέου συγκροτήματος γραφείων στο πρώην οικόπεδο Kodak στο Μαρούσι.