Στα €2,70 / μετοχή η αγορά της ΕΛΛΑΚΤΩΡ στη Reds
Στα €2,70 / μετοχή η αγορά της ΕΛΛΑΚΤΩΡ στη Reds

Στα €2,70 / μετοχή η αγορά της ΕΛΛΑΚΤΩΡ στη Reds

RE+D magazine
23.04.2024

«Η εταιρεία με την επωνυμία «ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε.» ενημερώνει το επενδυτικό κοινό για τα κάτωθι:

Σε συνέχεια της από 19.04.2024 ανακοίνωσης της Εταιρείας σχετικά με την από 18.04.2024 απόφαση του Δ.Σ. της για αγορά επιπλέον μετοχών της εκδότριας REDS AE μέσω του ΧΑ, η ΕΛΛΑΚΤΩΡ απέκτησε την 22.04.2024 64.082 μετοχές και αντίστοιχα δικαιώματα ψήφου της REDS AE, με τιμή αγοράς €2,70 ανά μετοχή».