Σε συζητήσεις για έργο ενεργειακής μετάβασης στη βρετανική αγορά σχήμα της Mytilineos
Σε συζητήσεις για έργο ενεργειακής μετάβασης στη βρετανική αγορά σχήμα της Mytilineos

Σε συζητήσεις για έργο ενεργειακής μετάβασης στη βρετανική αγορά σχήμα της Mytilineos

Το έργο αφορά σε δίκτυο σταθμών μετατροπέων HVDC.
RE+D magazine
19.09.2023

Η Κοινοπραξία GE Vernova-Mytilineos προτιμώμενος προμηθευτής σε διαγωνισμό για έργο ενεργειακής μετάβασης στη βρετανική αγορά.

Η MYTILINEOS Energy & Metals, σε συνέχεια δημοσιευμάτων ηλεκτρονικού τύπου και κατόπιν σχετικού ερωτήματος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ανακοινώνει ότι η κοινοπραξία, στην οποία συμμετέχει η MYTILINEOS καθώς και η GE Vernova, έχει αναδειχθεί προτιμώμενος προμηθευτής (preferred supplier) στο πλαίσιο διαγωνιστικής διαδικασίας που διενεργούν οι “SP Transmission” και “National Grid Electricity Transmission” για το έργο “Eastern Green Link 1”, που αφορά έργο δικτύου σταθμών μετατροπέων HVDC. 

Εφόσον ολοκληρωθούν επιτυχώς οι διαπραγματεύσεις, σύμφωνα με τους όρους της σχετικής διαγωνιστικής διαδικασίας και καταρτιστούν οι τελικές συμβάσεις του έργου, θα ακολουθήσει αναλυτική ενημέρωση του επενδυτικού κοινού.