Τι προβλέπει για τα ακίνητα το νέο φορολογικό Ν/Σ
Τι προβλέπει για τα ακίνητα το νέο φορολογικό Ν/Σ

Τι προβλέπει για τα ακίνητα το νέο φορολογικό Ν/Σ

RE+D magazine
14.11.2023

Σε δημόσια διαβούλευση βρίσκεται μέχρι και τη Δευτέρα 27 Νοεμβρίου το φορολογικό νομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών που στόχο έχει την αντιμετώπιση του προβλήματος της φοροδιαφυγής

Ο νεος νόμος εισάγει μεταξύ άλλων και νέες ρυθμίσεις που αφορούν στην απαγόρευση της χρήσης μετρητών στις αγοραπωλησίες ακινήτων καθώς και διπλασιασμό των φοροαπαλλαγών που ισχύουν μέχρι σήμερα στην περίπτωση που ο φορολογούμενος προχωρήσει σε ανακαίνιση της ιδιοκτησίας του

Συγκεκριμένα προβλέπεται:

Απαγόρευση της χρήσης μετρητών στις αγοραπωλησίες ακινήτων. Οι αγοραπωλησίες ακινήτων θα γίνονται αποκλειστικά με χρήση τραπεζικών μέσων πληρωμής. Συμβόλαια που αναφέρουν μερική ή ολική εξόφληση του τιμήματος με μετρητά είναι άκυρα.

Εισάγεται σειρά νέων ρυθμίσεων για την ενεργειακή, λειτουργική και αισθητική  αναβάθμιση των κτιρίων 

Οι δαπάνες για την αγορά αγαθών και τη λήψη υπηρεσιών που σχετίζονται με την ενεργειακή, λειτουργική και αισθητική αναβάθμιση κτιρίων, τα οποία δεν έχουν ήδη ενταχθεί ή δεν θα ενταχθούν σε πρόγραμμα αναβάθμισης κτιρίων, μειώνουν, ισόποσα κατανεμημένες σε περίοδο πέντε ετών, τον φόρο εισοδήματος των φυσικών προσώπων, μέχρι του αναλογούντος για κάθε έτος φόρου, με ανώτατο συνολικά όριο δαπάνης τις 16.000 ευρώ. Υπενθυμίζεται ότι με το σημερινό καθεστώς εκπίπτει το 40% της δαπάνης (το όριο αυτό καταργείται με το νομοσχέδιο) ενώ λαμβάνονται υπόψη οι δαπάνες μόνο για τις εργασίες κι όχι για τα υλικά (οι οποίες περιλαμβάνονται με το νομοσχέδιο).