Σε διαβούλευση από το ΥΠΕΝ το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Υπεράκτιων Αιολικών Πάρκων
Σε διαβούλευση από το ΥΠΕΝ το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Υπεράκτιων Αιολικών Πάρκων

Σε διαβούλευση από το ΥΠΕΝ το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Υπεράκτιων Αιολικών Πάρκων

Οριστικοποιούνται οι θαλάσσιες ζώνες όπου μπορούν να αναπτυχθούν τα έργα στην Ελλάδα.
RE+D magazine
12.10.2023

Σε διαβούλευση βγάζει το ΥΠΕΝ το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Υπεράκτιων Αιολικών Πάρκων καθώς και τη Στρατηγική Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για αυτές τις εκτάσεις.

Την ίδια ώρα η Ελληνική Διαχειριστική Εταιρεία Υδρογονανθράκων και ενεργειακών Πόρων (ΕΔΕΥΕΠ) έχει ολοκληρώσει τις έρευνες των ελληνικών θαλασσών, σε συνεργασία με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς (όπως τα υπουργεία Άμυνας, Εξωτερικών και Τουρισμού).

Ως εκ τούτου έχουν οριστικοποιηθεί εκείνες οι θαλάσσιες ζώνες όπου το αιολικό τους δυναμικό μπορεί να αξιοποιηθεί με χρονικό ορίζοντα τα μέσα του αιώνα, με τήρηση των περιορισμών που θέτει η περιβαλλοντική νομοθεσία καθώς και λόγοι εθνικής ασφάλειας, αλλά και χωρίς σύγκρουση με οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα (π.χ. αλιεία, ακτοπλοΐα, τουρισμός). 

Η πλειοψηφία των έργων που θα αναπτυχθούν στις ελληνικές θάλασσες θα είναι πλωτά υπεράκτια αιολικά και αυτό εξαιτίας του βάθους των ελληνικών θαλασσών, με ελάχιστες εξαιρέσεις, το οποίο δεν φαίνεται να προσφέρεται για έργα σταθερής έδρασης. 

Δεδομένου ότι η τεχνολογία των πλωτών αιολικών δεν έχει ακόμη ωριμάσει διεθνώς, αφού μόλις πρόσφατα έχει μπει στο στάδιο της βιομηχανοποίησης και ως εκ τούτου τα έργα είναι υψηλού κόστους, το ΥΠΕΝ εξετάζει την προώθηση κάποιων έργων ως πιλοτικών και διερευνά τη χρηματοδότησή τους από το Ταμείο απανθρακοποίησης των μη διασυνδεδεμένων νησιών που δίνει τη δυνατότητα επιδότησης έργων ενεργειακής μετάβασης. Το αρμόδιο επιτελείο του ΥΠΕΝ σε συνεργασία με την ΕΔΕΥΕΠ διερευνά αυτή την περίοδο τις περιοχές που πληρούν τις προδιαγραφές των επιδοτήσεων από το συγκεκριμένο Ταμείο. 

Πάντως, οι τελικές αποφάσεις θα ληφθούν αφού αξιολογηθεί και ο παράγοντας κόστος, υπό την έννοια της επίπτωσης στα τιμολόγια ρεύματος για οικιακούς καταναλωτές και επιχειρήσεις.