Σε €1.066.557.870,20 τα συνολικά έσοδα του ΤΧΣ από την Εθνική. Πώς έγινε η κατανομή των μετοχών
Σε €1.066.557.870,20 τα συνολικά έσοδα του ΤΧΣ από την Εθνική. Πώς έγινε η κατανομή των μετοχών

Σε €1.066.557.870,20 τα συνολικά έσοδα του ΤΧΣ από την Εθνική. Πώς έγινε η κατανομή των μετοχών

RE+D magazine
17.11.2023

Σε €1.066.557.870,20 τα συνολικά έσοδα του ΤΧΣ από τη διάθεση του 22% των μετοχών που κατείχε στην Εθνική τράπεζα με τη συνολική ζήτηση που εκφράστηκε στην Προσφορά να ανέρχεται σε 1.617.300.838 μετοχές, υπερβαίνοντας τις 201.237.334 προς διάθεση μετοχές, κατά περίπου 8,04 φορές.