Ρεκόρ κερδών για την τράπεζα tbi το 2023
Ρεκόρ κερδών για την τράπεζα tbi το 2023

Ρεκόρ κερδών για την τράπεζα tbi το 2023

RE+D magazine
08.07.2024

Η tbi bank ανακοίνωσε την κεφαλαιοποίηση των ενοποιημένων καθαρών κερδών της για το 2023, τα οποία ανέρχονται σε 42,5 εκατ. ευρώ

Τα κέρδη της tbi για το α’ εξάμηνο του 2023 κεφαλαιοποιήθηκαν ήδη, στο τέλος του 2023, με την έγκριση της Eθνικής Τράπεζας της Βουλγαρίας. 

Οι μέτοχοι της tbi bank αποφάσισαν να επανεπενδύσουν και τα κέρδη του β’ εξαμήνου του 2023, με στόχο την περαιτέρω μελλοντική ανάπτυξη της.

Η tbi σημείωσε ρεκόρ οικονομικών αποτελεσμάτων το 2023, με 17% υψηλότερα καθαρά κέρδη και εντυπωσιακή αύξηση, της τάξεως του 40%, στο συνολικό ενεργητικό της.

Κατά τη διάρκεια του 2023, η tbi bank διαχειρίστηκε αιτήσεις από 1,6 εκ. μοναδικούς πελάτες (διπλάσιους σε σχέση με το 2022) στις τρεις κύριες αγορές της (Ελλάδα, Ρουμανία, Βουλγαρία), εκταμιεύοντας περίπου 750.000 δάνεια ύψους σχεδόν 1 δις. ευρώ (αύξηση 33% σε ετήσια βάση).