Πρωτογενές πλεόνασμα €3,378 δισ. το πρώτο δίμηνο του 2024
Πρωτογενές πλεόνασμα €3,378 δισ. το πρώτο δίμηνο του 2024

Πρωτογενές πλεόνασμα €3,378 δισ. το πρώτο δίμηνο του 2024

RE+D magazine
27.03.2024

Πρωτογενές πλεόνασμα ύψους €3,378 δισ. παρουσίασε ο κρατικός προϋπολογισμός για το πρώτο δίμηνο του 2024, έναντι στόχου για πρωτογενές πλεόνασμα €1,981 δισ. όπως προκύπτει από την δημοσιοποίηση των οριστικών στοιχείων εκτέλεσης του κρατικού προϋπολογισμού από το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα στοιχεία εκτέλεσης του κρατικού προϋπολογισμού, σε τροποποιημένη ταμειακή βάση, για την περίοδο του Ιανουαρίου - Φεβρουαρίου 2024, παρουσιάζεται πλεόνασμα στο ισοζύγιο του κρατικού προϋπολογισμού ύψους 1.437 εκατ. ευρώ έναντι στόχου για πλεόνασμα 101 εκατ. ευρώ που έχει περιληφθεί για το αντίστοιχο διάστημα του 2024 στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2024 και πλεονάσματος 2.308 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2023.

Το μεγαλύτερο μέρος της διαφοράς του πρωτογενούς πλεονάσματος έναντι του στόχου σε ταμειακούς όρους δεν προσμετράται στο πρωτογενές αποτέλεσμα του 2024 σε δημοσιονομικούς όρους. Ενδεικτικά, ποσό ύψους 159 εκατ. ευρώ που αφορά σε έσοδα του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας τα οποία εισπράχθηκαν ετεροχρονισμένα δεν επηρεάζει το αποτέλεσμα σε δημοσιονομικούς όρους, ενώ σημαντικό μέρος της διαφοράς στις εισπράξεις των φορολογικών εσόδων ύψους 647 εκατ. ευρώ προσμετράται στο δημοσιονομικό αποτέλεσμα του έτους 2023. 

Επιπλέον ποσό 301 εκατ. ευρώ αφορά σε ετεροχρονισμό μεταβιβαστικών πληρωμών που αναμένεται να πραγματοποιηθούν τους επόμενους μήνες. 

Επομένως το πρωτογενές αποτέλεσμα σε δημοσιονομικούς όρους διαφέρει σημαντικά από το αποτέλεσμα σε ταμειακούς όρους. Επιπλέον επισημαίνεται ότι τα ανωτέρω αφορούν στο πρωτογενές αποτέλεσμα της Κεντρικής Διοίκησης και όχι στο σύνολο της Γενικής Κυβέρνησης, που περιλαμβάνει και τα δημοσιονομικά αποτελέσματα των Νομικών Προσώπων και των υποτομέων των ΟΤΑ και ΟΚΑ.

Την περίοδο Ιανουαρίου - Φεβρουαρίου 2024, το ύψος των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε σε 12.648 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 1.570 εκατ. ευρώ ή 14,2% έναντι του στόχου που έχει περιληφθεί για το αντίστοιχο διάστημα στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2024. 

Η αύξηση αυτή οφείλεται κυρίως:

α) στα αυξημένα φορολογικά έσοδα κατά 423 εκατ. ευρώ μετά την αφαίρεση των επιστροφών, 

β) στα αυξημένα έσοδα ΠΔΕ κατά 751 εκατ. ευρώ, 

γ) στα αυξημένα έσοδα από επιστροφές δαπανών κατά 245 εκατ. ευρώ και 

δ) στην είσπραξη ποσού 159 εκατ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας που είχε προβλεφθεί ότι θα εισπραχθεί κατά τον μήνα Μάρτιο 2024.

Τα συνολικά έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 13.856 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 2.005 εκατ. ευρώ ή 16,9% έναντι του στόχου.