Προκηρύχθηκε σύμβαση για την αποκατάσταση του κτιρίου στέγασης της Ακαδημίας Λυρικής Τέχνης
Προκηρύχθηκε σύμβαση για την αποκατάσταση του κτιρίου στέγασης της Ακαδημίας Λυρικής Τέχνης

Προκηρύχθηκε σύμβαση για την αποκατάσταση του κτιρίου στέγασης της Ακαδημίας Λυρικής Τέχνης

Ο προϋπολογισμός του έργου είναι 6,83 εκατ. ευρώ και η διάρκεια της σύμβασης είναι 24 μήνες.
RE+D magazine
26.07.2023

Προκηρύχθηκε σύμβαση για το έργο “Αποκατάσταση κτιρίου στέγασης Ακαδημίας Λυρικής Τέχνης MARIA CALLAS”.

Ο προϋπολογισμός του έργου είναι 6,83 εκατ. ευρώ και η διάρκεια της σύμβασης είναι 24 μήνες.

Αναθέτουσα αρχή του έργου είναι η Ανάπλαση Αθήνας Α.Ε., ενώ καταληκτική ημερομηνία υποβολής ενδιαφέροντος είναι στις 12/09/2023 και ώρα 10:00 και η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει στις 12/09/2023 και ώρα 13:00.

Το αντικείμενο του έργου στην οδό Πατησίων αναφέρεται στις εξής κύριες εργασίες:

  • Αποκατάσταση των προσόψεων καθώς και όλων των διατηρητέων τμημάτων του κτιρίου.
  • Ενίσχυση, και όπου απαιτείται, ανακατασκευή του εσωτερικού φέροντος οργανισμού.
  • Δημιουργία ενός κτηρίου, το οποίο να πληροί όλες τις σύγχρονες λειτουργικές και κατασκευαστικές προδιαγραφές για τη χρήση του ως μουσικής ακαδημίας με βάση το κτιριολογικό πρόγραμμα.
  • Πρόβλεψη για απρόσκοπτη χρήση όλων των χώρων από άτομα Μειωμένης Κινητικότητας.
  • Αντιμετώπιση όλων των απαιτήσεων της ενεργητικής και παθητικής πυροπροστασίας.
  • Μέγιστη δυνατή αξιοποίηση όλων των τεχνικών ώστε να επιτυγχάνεται η μέγιστη άνεση των χρηστών και η εξοικονόμηση ενέργειας.

Η πρόταση που θα προτείνεται από τις μελέτες εφαρμογής που θα εκπονηθούν, θα εφαρμοστεί ώστε στην φάση κατασκευής του κτιρίου θα διατηρηθεί η δομή και ο χαρακτήρας του, καλύπτοντας ταυτόχρονα τις απαιτήσεις του κτιριολογικού προγράμματος που απαιτεί η λειτουργία του ως μουσική ακαδημία.