"Πράσινο" από EFSF για να μηδενίσει το περιθώριο δανεισμού της Ελλάδας
"Πράσινο" από EFSF για να μηδενίσει το περιθώριο δανεισμού της Ελλάδας

"Πράσινο" από EFSF για να μηδενίσει το περιθώριο δανεισμού της Ελλάδας

RE+D magazine
21.03.2023

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (EFSF) αποφάσισε να μειώσει στο μηδέν το αυξημένο περιθώριο δανεισμού της Ελλάδας για την περίοδο μεταξύ 17 Ιουνίου 2022 και 31 Δεκεμβρίου 2022, ως μέρος των μεσοπρόθεσμων μέτρων ελάφρυνσης του χρέους που συμφωνήθηκαν για τη χώρα το 2018.

Η αξία αυτής της όγδοης μείωσης ανέρχεται στα 122,5 εκατ. ευρώ. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε επίσης να μειώσει το περιθώριο ενίσχυσης στο μηδέν από την 1η Ιανουαρίου 2023 και μετά. Αυτό ολοκληρώνει τη μείωση του περιθωρίου ενίσχυσης, στο πλαίσιο των μεσοπρόθεσμων μέτρων ελάφρυνσης του ελληνικού χρέους.

Επιπλέον, στο πλαίσιο των μέτρων ελάφρυνσης του ελληνικού χρέους, ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας (ESM), ενεργώντας ως αντιπρόσωπος των κρατών μελών της ευρωζώνης και μετά την έγκρισή τους, θα αποδεσμεύσει περίπου 603 εκατ. ευρώ για την Ελλάδα (όγδοη και τελευταία δόση) από τα κέρδη των ευρωπαϊκών κεντρικών τραπεζών από αγορά ελληνικών ομολόγων (ANFA και SMP).

Το περιθώριο ενίσχυσης 2% σχετίζεται με το δάνειο του EFSF για την Ελλάδα ύψους 11,3 δισ. ευρώ (μέρος του δεύτερου ελληνικού προγράμματος), το οποίο χρησιμοποιήθηκε για τη χρηματοδότηση εξαγοράς χρέους το 2012. Το περιθώριο είχε αρχικά προβλεφθεί να ισχύει για αυτό δάνειο από το 2017 και μετά. Στο πλαίσιο των βραχυπρόθεσμων μέτρων ελάφρυνσης του χρέους, το περιθώριο αύξησης επιτοκίου μειώθηκε στο μηδέν για το έτος 2017. 

Στο πλαίσιο των επακόλουθων μεσοπρόθεσμων μέτρων ελάφρυνσης του χρέους για την Ελλάδα, συμφωνήθηκε ένας μηχανισμός υπό όρους για τη μείωση του περιθωρίου κλιμάκωσης σε μηδέν, αρχής γενομένης από το έτος 2018. Τέτοιες μειώσεις εφαρμόστηκαν με αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου σε σχέση με τις περιόδους εξαμήνου έως το τέλος του 2022, με βάση τη θετική αξιολόγηση της συνεχιζόμενης εφαρμογής των βασικών μεταρρυθμίσεων από την Ελλάδα στο πλαίσιο του προγράμματος ESM και τη συμμόρφωση με τις δεσμεύσεις της πολιτικής μετά το πρόγραμμα. Στην ίδια βάση ελήφθη και η απόφαση για τη μείωση του περιθωρίου από την 1η Ιανουαρίου 2023 και μετά.

Όσον αφορά τη μεταφορά ποσών ισοδύναμου εισοδήματος SMP/ANFA στην Ελλάδα σε εξαμηνιαία βάση, υπενθυμίζεται ότι αυτό εξαρτάται από τη συμμόρφωση της χώρας με τις δεσμεύσεις πολιτικής της. Ήταν ένα από τα μεσοπρόθεσμα μέτρα ελάφρυνσης του χρέους για την Ελλάδα που αναφέρεται στη δήλωση του Eurogroup της 22ας Ιουνίου 2018.

Η μείωση του περιθωρίου ενίσχυσης και η μεταφορά ισοδύναμων ποσών εισοδήματος SMP/ANFA αντιπροσωπεύουν την όγδοη δόση των μέτρων ελάφρυνσης του ελληνικού χρέους.