Πόσο "διαφανής" είναι η αγορά Real Estate στην Ελλάδα
Πόσο "διαφανής" είναι η αγορά Real Estate στην Ελλάδα

Πόσο "διαφανής" είναι η αγορά Real Estate στην Ελλάδα

Τι έδειξε η πρόσφατη έρευνα της JLL
Βάλια Πολίτη
15.07.2022

Σε μια περίοδο αυξημένης αβεβαιότητας και ραγδαίων αλλαγών στον κλάδο των ακινήτων, η διαφάνεια και η πληροφόρηση σχετικά με τα βασικά στοιχεία λειτουργίας και τιμολόγησης των αγορών αυτών αυξάνεται, με το θέμα της διαφάνειας να αποτελεί για τους επενδυτές ολοένα και σημαντικότερο παράγοντα, για τη λήψη ορθών αποφάσεων.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα του Παγκόσμιου Δείκτη Διαφάνειας Ακίνητης Περιουσίας της JLL, μεγαλώνει το χάσμα σε ζητήματα διαφάνειας, ανάμεσα στις χώρες που βρίσκονται στην κορυφή του δείκτη και σε αυτές που βρίσκονται στις χαμηλότερες θέσεις, καθώς οι πρώτες θέτουν όλο και υψηλότερα standards, σε τομείς όπως το θεσμικό πλαίσιο για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, τη συλλογή λεπτομερών δεδομένων, η ενεργειακή απόδοση και οι  εκπομπές των κτιρίων. 

Παρόλο που η τεχνολογία και η ψηφιοποίηση δίνουν πρόσβαση σε νέα δεδομένα υψηλής ποιότητας που συμβάλουν καθοριστικά στην ενίσχυση της διαφάνειας στον τομέα των ακινήτων, βρισκόμαστε ακόμα σε αρχικό στάδιο, αναφορικά με τις τεράστιες δυνατότητες που θα παρέχει η τεχνολογία στις αγορές τα επόμενα χρόνια.

Σύμφωνα με τους αναλυτές, η αειφορία υπήρξε ο σημαντικότερος λόγος για βελτιώσεις σε θέματα διαφάνειας σε όλες τις αγορές, καθώς αυξάνεται η πίεση για την μέτρηση της βιωσιμότητας με τους επενδυτές, τις εταιρείες, τις κυβερνήσεις και τους τελικούς χρήστες να απαιτούν σαφείς στόχους και ρυθμιστικά πρότυπα για τον υπολογισμό των περιβαλλοντικών επιπτώσεων και τους σχετικούς κινδύνους.

Ο Παγκόσμιος Δείκτης Διαφάνειας Ακίνητης Περιουσίας περιλαμβάνει 254 μεμονωμένους παράγοντες για την αξιολόγηση της αγοράς 94 χωρών και 156 πόλεων σε παγκόσμιο επίπεδο, ενώ αποτελεί ουσιαστικό οδηγό για εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε ξένες αγορές. Βασίζεται σε έναν συνδυασμό ποσοτικών δεδομένων αγοράς και αποτελεσμάτων ερευνών, ενώ η φετινή εκδοχή έχει αναθεωρηθεί, ώστε να συμπεριλαμβάνει διεξοδικότερα τις διάφορες πτυχές της αειφορίας. Συνολικά, οι 254 μεμονωμένοι παράγοντες διαφάνειας χωρίζονται σε 14 θεματικά πεδία, τα οποία στη συνέχεια ομαδοποιούνται και σταθμίζονται σε έξι γενικούς υποδείκτες, οι οποίοι αντιπροσωπεύουν τα αποτελέσματα με την ακόλουθη βαρύτητα:

Μέτρηση επενδυτικής απόδοσης – 25%

Βασικά στοιχεία της αγοράς – 16,5%

Διακυβέρνηση εισηγμένων οχημάτων – 10%

Ρυθμιστικό και Νομικό πλαίσιο – 23,5%

Διαδικασία συναλλαγών – 15%

Βιωσιμότητα – 10%

Ο Δείκτης βαθμολογεί τις αγορές σε κλίμακα από το 1 έως το 5 (με το 1,00 να είναι η υψηλότερη δυνατή βαθμολογία). Ανάλογα με τη συνολική τους απόδοση, οι αγορές κατατάσσονται σε ένα από τα πέντε επίπεδα διαφάνειας.


Untitled transparency.png

Πηγή: JLL

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα για το 2022, στην πρώτη θέση κατατάσσεται το Ηνωμένο Βασίλειο, με συνολική βαθμολογία 1.25, ενώ 12 ακόμα χώρες ακολουθούν στην κατηγορία των χωρών με υψηλό βαθμό διαφάνειας. Συγκεκριμένα, τη δωδεκάδα της κορυφής συμπληρώνουν οι ΗΠΑ, η Γαλλία, η Αυστραλία, ο Καναδάς, η Ολλανδία, η Ιρλανδία, η Σουηδία, η Γερμανία, η Ν. Ζηλανδία, το Βέλγιο και η Ιαπωνία, με τη μέση βαθμολογία της τελευταίας στο 1.88.

 

Που βρίσκεται η Ελλάδα; 

Κατακτώντας την 37η θέση, η Ελλάδα κατατάσσεται στις χώρες με μέτριο βαθμό διαφάνειας (semi-transparent) και γενική βαθμολογίας 2.73.

Όσον αφορά τους επιμέρους δείκτες, οι επιδόσεις της χώρας μας, σύμφωνα με τα στοιχεία της JLL, είναι οι ακόλουθες:

Μέτρηση επενδυτικής απόδοσης – 3.18

Βασικά στοιχεία της αγοράς – 3.24

Διακυβέρνηση εισηγμένων οχημάτων – 2.41

Ρυθμιστικό και Νομικό πλαίσιο – 2.25

Διαδικασία συναλλαγών – 2.13

Βιωσιμότητα – 3.07

Αν και σε παγκόσμιο επίπεδο η θέση της Ελλάδας την τοποθετεί αρκετές θέσεις πάνω από το μέσο, οι επιδόσεις της χώρας μας βρίσκονται μεταξύ των χαμηλότερων της ΕΕ, με μόνες τη Βουλγαρία, την Κροατία και τη Μάλτα να καταγράφουν χαμηλότερες βαθμολογίες.