Μνημόνιο συνεργασίας υπέγραψαν οι EY Ελλάδος και Παν/μιο Μακεδονίας
Μνημόνιο συνεργασίας υπέγραψαν οι EY Ελλάδος και Παν/μιο Μακεδονίας

Μνημόνιο συνεργασίας υπέγραψαν οι EY Ελλάδος και Παν/μιο Μακεδονίας

RE+D magazine
04.07.2024

Μνημόνιο συνεργασίας ορίζοντα πέντε ετών υπέγραψαν η ΕΥ Ελλάδος και το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, με στόχο τον συντονισμό δράσεων σε τομείς κοινού ενδιαφέροντος.

Η συνεργασία επισημοποιήθηκε στη διάρκεια συνάντησης που είχαν οι δυο πλευρές στη Θεσσαλονίκη. Ειδικότερα, το Πανεπιστήμιο εκπροσώπησε ο Πρύτανης, καθηγητής Στυλιανός Δ. Κατρανίδης, και την ΕΥ Ελλάδος, ο Διευθύνων Σύμβουλός της, Γιώργος Παπαδημητρίου. 

Οι δύο οργανισμοί αποφάσισαν, μέσω του συγκεκριμένου πρωτοκόλλου συνεργασίας, να συντονίσουν τις προσπάθειές τους και να επιδιώξουν κοινές πρωτοβουλίες σε μια σειρά από τομείς, που αφορούν τη σύνδεση της ακαδημαϊκής κοινότητας με την αγορά εργασίας, τη δυνατότητα πρακτικής άσκησης σε φοιτήτριες και φοιτητές, την προώθηση της έρευνας και της καινοτομίας, καθώς και την ανταλλαγή τεχνογνωσίας. 

Ειδικότερα, το πλαίσιο της συνεργασίας προβλέπει, μεταξύ άλλων: 

Την υλοποίηση κοινών δράσεων για την ενίσχυση των επαγγελματικών δεξιοτήτων και τη δημιουργία ευκαιριών εργασίας για τους νέους επιστήμονες.

Την παροχή καθοδήγησης και συμβουλευτικής υποστήριξης από την ΕΥ, για την ορθή υλοποίηση επιχειρηματικών μοντέλων.

Τη δυνατότητα πραγματοποίησης πρακτικής άσκησης των φοιτητριών και φοιτητών του Πανεπιστημίου στην EY Ελλάδος, με σκοπό τη σύνδεσή τους με την αγορά εργασίας. Σήμερα, η EY Ελλάδος διατηρεί γραφεία σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα, απασχολώντας περισσότερους από 2.500 ανθρώπους σε όλη την Ελλάδα, σε ένα ευέλικτο μοντέλο εργασίας “work from anywhere”. Συγκεκριμένα, το γραφείο της EY στη Θεσσαλονίκη, κατά τα τρία τελευταία οικονομικά έτη, έχει πετύχει αξιοσημείωτη ανάπτυξη, αυξάνοντας το δυναμικό του περισσότερο από 400%, προσφέροντας το πλήρες εύρος των υπηρεσιών του οργανισμού σε επιχειρήσεις σε ολόκληρη τη χώρα, αλλά και το εξωτερικό. 

Τη δυνατότητα συμμετοχής των φοιτητριών και φοιτητών σε σεμινάρια και εκπαιδευτικά προγράμματα της EY, προάγοντας την επαγγελματική τους ανάπτυξη.

Την παροχή υποτροφιών σε φοιτήτριες και φοιτητές ή μέλη του Πανεπιστημίου για την εκπόνηση μεταπτυχιακών, διδακτορικών και μεταδιδακτορικών εργασιών ή οποιωνδήποτε άλλων εργασιών συναφών με τα αντικείμενα κοινού ενδιαφέροντος των δύο μερών. 

Το μνημόνιο μεταξύ της EY Ελλάδος και του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, αποτελεί εφαλτήριο για τη διαμόρφωση ενός εποικοδομητικού κύκλου συνεργασίας και ανταλλαγής γνώσεων, ενισχύοντας τόσο την εκπαιδευτική διαδικασία όσο και την επιχειρηματική ανάπτυξη. Η ενίσχυση των δεσμών μεταξύ των δύο οργανισμών, θα προωθήσει την περαιτέρω σύνδεση του Πανεπιστημίου με την αγορά εργασίας, επιτρέποντας στις φοιτήτριες και τους φοιτητές να αποκτήσουν πολύτιμη εργασιακή εμπειρία. Ταυτόχρονα, θα ενδυναμωθεί η παραγωγή ερευνητικού έργου που είναι συναφές με τα ενδιαφέροντα και των δύο μερών. Αντίστοιχα, η συνεργασία αναμένεται να προωθήσει και την επιστημονική κατάρτιση των ανθρώπων της EY, παρέχοντας την απαιτούμενη ακαδημαϊκή τεχνογνωσία για την ενίσχυση της ανάπτυξης και της καινοτομίας. 

EY