Μείωση πωλήσεων για την Alpha Αστικά Ακίνητα το 2021
Μείωση πωλήσεων για την Alpha Αστικά Ακίνητα το 2021

Μείωση πωλήσεων για την Alpha Αστικά Ακίνητα το 2021

Προχωρά ο μετασχηματισμός της εταιρείας σε εταιρεία με αποκλειστικό σκοπό την παροχή υπηρεσιών διαχείρισης και εκμετάλλευσης ακινήτων.
RE+D magazine
05.04.2022

To 2021, ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών της Alpha Αστικά Ακίνητα ανήλθε σε 13,3 εκατ. ευρώ έναντι 15,2 εκατ. ευρώ το προηγούμενο έτος.

Τα κέρδη μετά από φόρους σε ενοποιημένη βάση ανήλθαν σε 1,7 εκατ. ευρώ, έναντι κερδών ύψους 3,4 εκατ. ευρώ το 2020.

Υπενθυμίζεται ότι πρόσφατα η Alpha Bank ανακοίνωσε πως θα εκκινήσει τη διαδικασία για το μετασχηματισμό της εταιρείας σε εταιρεία με αποκλειστικό σκοπό την παροχή υπηρεσιών διαχείρισης και εκμετάλλευσης ακινήτων.

Ειδικότερα, ο Μετασχηματισμός της εταιρείας θα περιλάβει την πώληση και μεταβίβαση του χαρτοφυλακίου ακινήτων της εταιρείας σε εταιρεία του Ομίλου της «Alpha Services and Holdings A.E.», η οποία αποκτώσα εταιρεία θα αποτελέσει το φορέα για την κοινοπραξία της Συναλλαγής Skyline. Ο Μετασχηματισμός της Εταιρείας θα περιλάβει ακόμη την ενσωμάτωση στην Alpha Αστικά Ακίνητα της δραστηριότητας παροχής υπηρεσιών διαχείρισης ακινήτων της «Alpha Διαχειρίσεως Ακινήτων και Επενδύσεων Α.Ε.», εταιρείας του Ομίλου Alpha Holdings.

Τέλος, η Alpha Αστικά Ακίνητα, κατόπιν ολοκλήρωσης του Μετασχηματισμού της, αναμένεται να συνάψει μακροπρόθεσμη σύμβαση με την Κοινοπραξία, καθώς και με εταιρείες του Όμιλου Alpha Holdings, για τη διαχείριση του χαρτοφυλακίου ακινήτων τους.