Χωρίς επιφύλαξη η Έκθεση Φορολογικής Συμμόρφωσης της Dimand
Χωρίς επιφύλαξη η Έκθεση Φορολογικής Συμμόρφωσης της Dimand

Χωρίς επιφύλαξη η Έκθεση Φορολογικής Συμμόρφωσης της Dimand

Τι γνωστοποίησε με ανακοίνωσή της η εισηγμένη.
RE+D magazine
29.11.2022

Ειδικό έλεγχο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 65Α του Ν. 4174/2013, όπως ισχύει για την φορολογική χρήση του 2021 πέρασε η DIMAND

Σύμφωνα με ανακοίνωση της εισηγμένης, μετά την ολοκλήρωση του ειδικού φορολογικού ελέγχου, που διενεργήθηκε από τον νόμιμο ανεξάρτητο ελεγκτή λογιστή της Εταιρείας, εξεδόθη Έκθεση Φορολογικής Συμμόρφωσης με συμπέρασμα χωρίς επιφύλαξη.

Έκθεση Φορολογικής Συμμόρφωσης με συμπέρασμα χωρίς επιφύλαξη για τη χρήση 2021 έλαβαν επίσης οι θυγατρικές της Εταιρείας, PIRAEUS REGENERATION 138 M.A.E., RANDOM Μ.Α.Ε., TERRA ATTIVA M.A.E., ΜΠΟΖΟΝΙΟ Μ.Α.Ε., HUB 204 Μ.Α.Ε., IQ ATHENS Μ.Α.Ε. και PERDIM Μ.Α.Ε..