Με κέρδη μετά φόρων €92,7 εκατ. έκλεισε το γ' τρίμηνο η Alpha Bank
Με κέρδη μετά φόρων €92,7 εκατ. έκλεισε το γ' τρίμηνο η Alpha Bank

Με κέρδη μετά φόρων €92,7 εκατ. έκλεισε το γ' τρίμηνο η Alpha Bank

Οι καταθέσεις αυξήθηκαν κατά 1,6 δισ. σε τριμηνιαία βάση, χρηματοδοτώντας την επέκταση του χαρτοφυλακίου δανείων.
RE+D magazine
09.11.2022

Στα 92,7 εκατ. ευρώ ανήλθαν τα κέρδη μετά από φόρους της Alpha Bank στο γ’ τρίμηνο ενώ η αύξηση του χαρτοφυλακίου εξυπηρετούμενων δανείων ήταν της τάξης του 2% σε τριμηνιαία βάση.

Η καθαρή πιστωτική επέκταση ήταν 500 εκατ. στο εξεταζόμενο διάστημα εξασφαλίζοντας ότι ο στόχος που είχε τεθεί για το 2022 έχει επιτευχθεί ήδη από το εννεάμηνο, επιβεβαιώνοντας την ηγετική θέση της τράπεζας στον τομέα πιστοδοτήσεων Επιχειρήσεων.

Στα 8% περιορίστηκε ο δείκτης Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων του Ομίλου (3.2 δις.), ως αποτέλεσμα της ισχυρής πιστωτικής επέκτασης, μειωμένος κατά 20 μονάδες βάσης σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο. Στόχος της Τράπεζας είναι ο δείκτης ΜΕΑ να πέσει κάτω από τα 3 δις. μέχρι το τέλος του έτους.

Οι καταθέσεις αυξήθηκαν κατά 1,6 δισ. σε τριμηνιαία βάση, χρηματοδοτώντας την επέκταση του χαρτοφυλακίου δανείων.

Το Καθαρό Έσοδο Τόκων αυξήθηκε κατά 17% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο σε επαναλαμβανόμενη βάση. Σημαντική πρόοδος επετεύχθη ως προς τους στόχους ενίσχυσης των εποπτικών κεφαλαίων, με τον Δείκτη Κεφαλαίων Κοινών Μετοχών της Κατηγορίας 1, με πλήρη εφαρμογή της Βασιλείας ΙΙΙ (FL CET1), να ανέρχεται σε 12,1%, ενισχυμένος κατά 47 μονάδες βάσης. 

Περαιτέρω ενίσχυση κατά 65 μονάδες βάσης των Κεφαλαιακών Δεικτών, αναμένεται το 2023 από τις προγραμματισμένες συνθετικές τιτλοποιήσεις, επιτυγχάνοντας πλήρως τους στόχους της Τράπεζας για τη δημιουργία αξίας προς τους μετόχους της. 

Κατά την ενημέρωση των διεθνών αναλυτών, ο CEO του Ομίλου Alpha Bank, Βασίλης Ψάλτης, σημείωσε πως χάρη στα γερά της θεμέλια, η Τράπεζα είναι έτοιμη να αντιμετωπίσει τις μελλοντικές προκλήσεις. Ο κ. Ψάλτης τόνισε ότι η ανάπτυξη του χαρτοφυλακίου της Τράπεζας πραγματοποιείται με βιώσιμο τρόπο, τόσο από πλευράς κινδύνου, όσο και από πλευράς κερδοφορίας, ενώ συμπλήρωσε ότι η εξυγίανση του ισολογισμού και η βελτίωση της αποτελεσματικότητας των λειτουργιών της Τράπεζας, μεταφράζεται σε βελτιωμένα επίπεδα κερδοφορίας για τον Όμιλο και απόδοσης ιδίων κεφαλαίων της τάξη του 7%, ήδη από εφέτος.

Από τη μεριά του, ο CFO του Ομίλου Alpha Bank, Λάζαρος Παπαγαρυφάλλου, σημείωσε ότι η Τράπεζα συνεχίζει να χρηματοδοτεί την ανάπτυξη με εσωτερικά μέσα, προσθέτοντας ότι η Τράπεζα πέτυχε ισχυρή οργανική παραγωγή κεφαλαίου, επιτρέποντάς τη δημιουργία κεφαλαιακής βάσης, τόσο χάρη στα κέρδη της περιόδου, όσο και στις επακόλουθες ανακτήσεις DTA, υπεραντισταθμίζοντας έτσι την επαναλαμβανόμενη επίπτωση από την απόσβεση των DTC.