Ξεμπλοκάρει το ΣτΕ τις μεγάλες τουριστικές αναπτύξεις στην Μύκονο
Ξεμπλοκάρει το ΣτΕ τις μεγάλες τουριστικές αναπτύξεις στην Μύκονο

Ξεμπλοκάρει το ΣτΕ τις μεγάλες τουριστικές αναπτύξεις στην Μύκονο

Δημήτρης Ι. Παπαδομαρκάκης
24.11.2023

Ξεμπλοκάρουν οι μεγάλες τουριστικές αναπτύξεις στην Μύκονο καθώς το ΣτΕ με πρόσφατη απόφαση του επικύρωσε χωροταξικό αναπτυξιακό σχέδιο τουρισμού, το οποίο είχε ξεσηκώσει μεγάλες αντιδράσεις στο νησί.

Το Ανώτατο Δικαστήριο με τρεις αποφάσεις (ΣτΕ 1936-8/2023) απέρριψε τις αιτήσεις ακυρώσεως του Δήμου Μυκόνου ο οποίος είχε προσβάλει τη χωροθετηση των ξενοδοχειακών και λιμενικών εγκαταστάσεων, τις οικοδομικές άδειες, καθώς επίσης είχε διαμαρτυρηθεί γιατί το μέτρο της αναστολής έκδοσης οικοδομικών αδειών δεν επεκτάθηκε και σε αυτές που είχαν εκδοθεί βάσει χωροταξικών αναπτυξιακών σχεδίων.

Στην Μύκονο μέχρι τώρα έχουν ενταχθεί στο καθεστώς στρατηγικών επενδύσεων μεγάλα τουριστικά projects συνολικού προυπολογισμού που ξεπερνούν τα €200 εκατ. Ανάμεσα τους η μεγάλη επένδυση στον Καραπέτη, των αράβων της AGC Equity Partners η επένδυση της Grivalia Hospitality στο Καλό Λιβάδι και της Μitsis Hotels στην Ελιά. 

Σύμφωνα με το Ανώτατο Δικαστήριο:

α) Οι ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις που ανεγείρονται βάσει αναπτυξιακών χωροταξικών σχεδίων πλεονεκτούν από περιβαλλοντική άποψη από αυτές που ανεγείρονται βάσει διάσπαρτης δόμησης εκτός σχεδίου, διότι οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις τους μελετώνται σε δύο στάδια και διασφαλίζουν επαρκέστερη διαβούλευση με το ενδιαφερόμενο κοινό και τις συναρμόδιες υπηρεσίας (δασική, αρχαιολογική κ.ά.).

β) Τα χωροταξικά αναπτυξιακά σχέδια, τουριστικά ή άλλα, ελέγχονται από το ενδιαφερόμενο κοινό, αλλά και το Δικαστήριο, και από πλευράς συμβατότητας με τον υπερκείμενο χωροταξικό σχεδιασμό (π.χ. Περιφερειακά Πλαίσια κ.λπ.), αυτό δε διασφαλίζει τη συνεκτικότητα του σχεδιασμού και εναρμονίζεται με το Σύνταγμα.

γ) Οι Δήμοι έχουν γνωμοδοτική αρμοδιότητα στον τομέα της χωροταξίας, δεν δικαιούνται, όμως, να παρεμποδίσουν αναπτυξιακά σχέδια μέσω της άρνησής τους να εξυπηρετήσουν τις χωροθετούμενες εγκαταστάσεις από πλευράς αποκομιδής απορριμμάτων, υδροδότησης κ.λπ., εκτός αν η κλίμακα του έργου υπερβαίνει πράγματι τις δυνατότητες του κάθε Δήμου. Αυτό πρέπει να αναδεικνύεται κατά το στάδιο της διαβούλευσης επί της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων.

Κόπηκαν οι μαρίνες

Όσον αφορά στα λιμενικά έργα (αγκυροβόλια, μαρίνες κ.λπ.), αυτά μπορούν να χωροθετούνται ως παρακολούθημα της τουριστικής εγκατάστασης και να έχουν την ανάλογη (μικρή) δυναμικότητα σε αριθμό σκαφών, που προβλέπει ο νόμος, δεν μπορούν, όμως, να προορίζονται για την κάλυψη ευρύτερων αναγκών ελλιμενισμού, άσχετων με την ξενοδοχειακή μονάδα.

Με τα δεδομένα αυτά, το Δικαστήριο ακύρωσε τη χωροθέτηση τουριστικού αγκυροβολίου και τις επιχώσεις στη χερσαία ζώνη λιμένα, δέχθηκε, όμως, ότι το σχέδιο ήταν νόμιμο από όλες τις άλλες απόψεις (αφαλάτωση, θαλάσσια πανίδα, προστασία αρχαιοτήτων, επεξεργασία λυμάτων, οδός πρόσβασης κ.λπ.).