Κάλυψη της ΤΙΤΑΝ ξεκινά η Euroxx με τιμή στόχο τα €36 / μετοχή
Κάλυψη της ΤΙΤΑΝ ξεκινά η Euroxx με τιμή στόχο τα €36 / μετοχή

Κάλυψη της ΤΙΤΑΝ ξεκινά η Euroxx με τιμή στόχο τα €36 / μετοχή

RE+D magazine
06.02.2024

Την κάλυψη για τη μετοχή της ΤΙΤΑΝ ξεκινά η Euroxx Χρηματιστηριακή δίνοντας σύσταση Overweight και τιμή στόχο στα €36 ανά μετοχή.

Σύμφωνα με τους αναλυτές της εταιρείας η μετοχή επί του παρόντος διαπραγματεύεται για το 2024 με EV/EBITDA 4,8 φορές έναντι μέσου όρου 20ετίας 7,8. 

Το discount σε σχέση με τις ομοειδείς εταιρείες των ΗΠΑ είναι μεγαλύτερο του 60% και σε σχέση με τις μη αμερικανικές επιχειρήσεις 20%-30%. Οπως λέει η Euroxx "οι μετοχές έχουν επαναξιολογηθεί σημαντικά ανοδικά το 2023 αλλά πιστεύουμε ότι υπάρχει σημαντική άνοδος μπροστά μας, λόγω της κρυμμένης αξίας από τις δραστηριότητες στις ΗΠΑ, της ισχυρής διαρθρωτικής ανάκαμψης από την ελληνική αγορά, της σταθερή ανάπτυξης και των περιθωρίων κέρδους από τις δραστηριότητες της ΝΑ Ευρώπης και την υπομόχλευση του ισολογισμού (εκτιμώμενο καθαρό χρέος/EBITDA στο 1,4x για το 2023)".