Ισχυρά οικονομικά αποτελέσματα και το 2022 για το ΤΜΕΔΕ
Ισχυρά οικονομικά αποτελέσματα και το 2022 για το ΤΜΕΔΕ

Ισχυρά οικονομικά αποτελέσματα και το 2022 για το ΤΜΕΔΕ

RE+D magazine
20.11.2023

Η έκτη οικονομική χρήση λειτουργίας του ΤΜΕΔΕ, από 01/01/2022 έως 31/12/2022, απεικονίζει τη σταθερά ανοδική πορεία του Ταμείου από την ίδρυσή του, ως αποτέλεσμα της αναπτυξιακής του στρατηγικής, της διεύρυνσης του κύκλου εργασιών του και της επίτευξης θετικών αποτελεσμάτων, που εδράζονται στη διαχρονικά αυξανόμενη οργανική κερδοφορία του.