ΙΟΒΕ: Βελτίωση του οικονομικού κλίματος λόγω Βιομηχανίας και Κατασκευών
ΙΟΒΕ: Βελτίωση του οικονομικού κλίματος λόγω Βιομηχανίας και Κατασκευών

ΙΟΒΕ: Βελτίωση του οικονομικού κλίματος λόγω Βιομηχανίας και Κατασκευών

Στην ερώτηση σχετικά με το βαθμό αβεβαιότητας που επικρατεί στο οικονομικό περιβάλλον, φαίνεται αυτή να ενισχύεται.
RE+D magazine
01.02.2024

Ο δείκτης οικονομικού κλίματος ενισχύεται τον πρώτο μήνα του 2024 και διαμορφώνεται στις 107,2 μονάδες, από 105,8 μονάδες τον Δεκέμβριο του 2023, σύμφωνα με στοιχεία του ΙΟΒΕ, ενώ στην υπόλοιπη Ευρώπη, κατά μέσο όρο, οι αντίστοιχοι δείκτες παραμένουν αμετάβλητοι.

Στους επιμέρους επιχειρηματικούς δείκτες, καταγράφεται ισχυρή βελτίωση των προσδοκιών στις Κατασκευές και ηπιότερη στη Βιομηχανία, ενώ στους υπόλοιπους τομείς σημειώνεται οριακή υποχώρηση. Παράλληλα, ο δείκτης καταναλωτικής εμπιστοσύνης διορθώνει την αύξηση της εορταστικής περιόδου και μειώνεται στο επίπεδο του Νοεμβρίου. 

Αν και υπάρχουν έντονες αβεβαιότητες στο διεθνές εμπόριο, η εγχώρια βιομηχανία φαίνεται να αναμένει σχετική βελτίωση της δυναμικής της, ενώ και οι Κατασκευές κινούνται έντονα ανοδικά, με επιταχυνόμενες επενδύσεις και σημαντικό ύψος ανεκτέλεστου υπολοίπου έργων. Στα νοικοκυριά, παρά τη μικρή αποκλιμάκωση του πληθωρισμού, η πίεση από τη γενική άνοδο του επιπέδου τιμών παραμένει, άλλωστε ο πληθωρισμός αναμένεται να παραμείνει πρόβλημα και κατά το τρέχον έτος παρά την άνοδο των επιτοκίων που έχει λάβει χώρα. 

Όμως, η παρατεταμένη σχετική καλοκαιρία, κατά το μεγαλύτερο μέρος του μήνα, συνεχίζει να αμβλύνει την επίπτωση του ενεργειακού κόστους στα νοικοκυριά. Συνολικά, παραμένουν οι προσδοκίες για θετική πορεία της οικονομίας, με άνοδο των επενδύσεων που θα επιδράσει θετικά στην αγορά και με μείωση της ανεργίας κατά το 2024.

Αναλυτικότερα:

➢ στη Βιομηχανία, το αρνητικό ισοζύγιο των εκτιμήσεων για τις παραγγελίες και τη ζήτηση ενισχύθηκε, οι εκτιμήσεις για τα αποθέματα όμως αποκλιμακώθηκαν ενώ οι θετικές προβλέψεις για την παραγωγή τους προσεχείς μήνες βελτιώθηκαν σημαντικά.

➢ στις Κατασκευές, οι αρνητικές προβλέψεις για πρόγραμμα εργασιών των επιχειρήσεων περιορίστηκαν σημαντικά, ενώ παράλληλα οι θετικές προβλέψεις για την απασχόληση διατηρήθηκαν αμετάβλητες.

➢ στο Λιανικό Εμπόριο, οι εκτιμήσεις για τις τρέχουσες πωλήσεις υποχωρούν, με το ύψος των αποθεμάτων να διατηρείται αμετάβλητο, ενώ οι προβλέψεις για τη βραχυπρόθεσμη εξέλιξη των πωλήσεων εξασθενούν έντονα.

➢ στις Υπηρεσίες, οι θετικές εκτιμήσεις για την τρέχουσα κατάσταση των επιχειρήσεων υποχώρησαν αισθητά, όπως και εκείνες για τη ζήτηση, ενώ αντίθετα οι προβλέψεις για τη βραχυπρόθεσμη εξέλιξη της ζήτησης βελτιώνονται ήπια.

➢ στην Καταναλωτική Εμπιστοσύνη, οι αρνητικές προβλέψεις των νοικοκυριών για την οικονομική κατάσταση της χώρας ενισχύθηκαν όπως και οι αντίστοιχες για τη δική τους οικονομική κατάσταση. Παράλληλα, εξασθένισαν οριακά οι προβλέψεις για μείζονες αγορές και υποχώρησε η πρόθεση για αποταμίευση.

Ο δείκτης επιχειρηματικών προσδοκιών στις Κατασκευές

Σύμφωνα με το ΙΟΒΕ ο Δείκτης Επιχειρηματικών Προσδοκιών στις Κατασκευές διαμορφώθηκε τον Ιανουάριο, στις 172,7 μονάδες (από 160,0 μον. τον Δεκέμβριο), παραμένοντας σε επίπεδο πολύ υψηλότερο από το αντίστοιχο περυσινό (104,8 μονάδες). Αυτή η έντονη μεταβολή ήταν αποτέλεσμα της σημαντικής ενίσχυσης των προσδοκιών τόσο στα Δημόσια έργα, όσο και στις Ιδιωτικές Κατασκευές.

Από τις βασικές μεταβλητές του δείκτη, οι αρνητικές προβλέψεις για το πρόγραμμα εργασιών των επιχειρήσεων στράφηκαν σε θετικές, ενώ παράλληλα οι θετικές προβλέψεις για την απασχόληση διατηρήθηκαν αμετάβλητες. Αναλυτικά, ο αρνητικός δείκτης στις προβλέψεις για το πρόγραμμα εργασιών των επιχειρήσεων διαμορφώθηκε στις +9 από -8 μονάδες τον προηγούμενο μήνα, με το 31% (από 25%) των επιχειρήσεων να διατυπώνει αισιοδοξία για το επίπεδο των εργασιών το επόμενο τρίμηνο. Στις προβλέψεις για την απασχόληση, ο σχετικός δείκτης διατηρήθηκε στις +35 μονάδες, με το 38% (από 37%) των ερωτηθέντων να προβλέπει αύξηση των θέσεων εργασίας στον τομέα και ένα 3% να εκτιμά μείωσή τους. Στα υπόλοιπα στοιχεία, οι εκτιμήσεις για την τρέχουσα πορεία εργασιών ενισχύονται ήπια και διαμορφώνονται στις +38 (από +32) μονάδες, ενώ στο πεδίο των τιμών, οι πληθωριστικές προσδοκίες ενισχύθηκαν αισθητά (+44 από +36 μον. ο δείκτης). 

Τέλος, το 12% (από 8%) των επιχειρήσεων αναφέρει απρόσκοπτη επιχειρηματική λειτουργία. Οι περισσότερες επιχειρήσεις (42%) επισημαίνουν την έλλειψη εργατικού δυναμικού ως το βασικότερο εμπόδιο στη λειτουργία τους, ένα 14% την ανεπαρκή χρηματοδότηση, αλλά και ένα 10% την έλλειψη μηχανολογικού εξοπλισμού. Στην ερώτηση σχετικά με το βαθμό αβεβαιότητας που επικρατεί στο οικονομικό περιβάλλον, φαίνεται αυτή να ενισχύεται, καθώς το 68,1% των επιχειρήσεων θεωρούν ότι η μελλοντική ανάπτυξη μπορεί να προβλεφθεί δύσκολα ή σχετικά δύσκολα, έναντι 58,5% τον Δεκέμβριο.

Οι ιδιωτικές κατασκευές

Σημαντική βελτίωση παρουσίασε ο δείκτης επιχειρηματικών προσδοκιών στις Ιδιωτικές Κατασκευές και διαμορφώθηκε στις 180,8 μονάδες (από 169,3), επίπεδο έντονα υψηλότερο του αντίστοιχου περυσινού (70,5 μον.). Οι ήπια αισιόδοξες προβλέψεις για το επίπεδο προγραμματισμένων εργασιών ενισχύθηκαν ελαφρά (+26 από +20 μονάδες), ενώ παράλληλα διατηρήθηκαν υψηλά οι προσδοκίες για την απασχόληση οι οποίες διαμορφώθηκαν στις +49 (από +37) μονάδες. Σε ότι αφορά τα υπόλοιπα στοιχεία, οι θετικές εκτιμήσεις για την τρέχουσα πορεία εργασιών των επιχειρήσεων κινήθηκαν έντονα ανοδικά και διαμορφώθηκαν στις +52 (από +38 μον. ο δείκτης), ενώ ως προς τις τιμές, οι πληθωριστικές τάσεις ενισχύθηκαν έντονα (+62 μονάδες το σχετικό ισοζύγιο από +51 τον Δεκέμβριο). Τέλος, μόλις το 5% των επιχειρήσεων δεν αναφέρει προσκόμματα στη λειτουργία του. Αντίθετα το 54% των επιχειρήσεων αναφέρουν την έλλειψη εργατικού δυναμικού, το 8% τη χαμηλή ζήτηση και το 11% την ανεπάρκεια χρηματοδότησης, με το μόλις 3% να αναφέρει άλλους συγκυριακούς παράγοντες ως βασικά εμπόδια λειτουργίας τους.

Τα δημόσια έργα 

Έντονη βελτίωση έναντι του Δεκεμβρίου παρουσίασε ο δείκτης επιχειρηματικών προσδοκιών στις Κατασκευές Δημοσίων Έργων. Διαμορφώθηκε στις 158,8 (από 142,0 τον Δεκέμβριο) μονάδες, αισθητά υψηλότερα από το αντίστοιχο περυσινό επίπεδό του (139,2 μον.). Ως προς το πρόγραμμα εργασιών του κλάδου, ο αρνητικός δείκτης των -37 μονάδων τον Δεκέμβριο αμβλύνθηκε σημαντικά και διαμορφώθηκε στις -6 μονάδες. Στις προβλέψεις για την απασχόληση, το σχετικό θετικό ισοζύγιο υποχώρησε στις +22 (από +31) μονάδες. Οι περισσότερες επιχειρήσεις του κλάδου (71%) αναμένουν τις ίδιες θέσεις απασχόλησης, ενώ μόλις το 4% προβλέπει μείωσή τους. Διατήρηση στις +25 μονάδες παρουσίασε ο δείκτης εκτιμήσεων για το επίπεδο των τρεχουσών εργασιών, ενώ παράλληλα το ισοζύγιο των τιμών σημείωσε μικρή ενίσχυση και διαμορφώθηκε στις +27 μονάδες. Τέλος, το 18% των επιχειρήσεων δηλώνει απρόσκοπτη επιχειρηματική λειτουργία, με το 32% να αναφέρει την έλλειψη εργατικού δυναμικού, άλλο ένα 17% την έλλειψη χρηματοδότησης και ένα 14% άλλους συγκυριακούς παράγοντες ως το βασικότερο εμπόδιο λειτουργίας τους.