Η κοινοπραξία ΗΛΕΚΤΩΡ - ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε. διεκδικεί την ΜΕΑ Γραμματικού
Η κοινοπραξία ΗΛΕΚΤΩΡ - ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε. διεκδικεί την ΜΕΑ Γραμματικού

Η κοινοπραξία ΗΛΕΚΤΩΡ - ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε. διεκδικεί την ΜΕΑ Γραμματικού

Το τρίτο κατά σειρά έργο διαχείρισης απορριμμάτων στην Αττική.
RE+D magazine
24.05.2022

Η κοινοπραξία των εταιρειών ΗΛΕΚΤΩΡ και ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ ΑΕ είναι εκείνη που πληροί τα τεχνικά κριτήρια για να ληφθεί υπόψη η οικονομική τους προσφορά για το έργο κατασκευής της Μονάδας Επεξεργασίας Απορριμμάτων στο Γραμματικό σύμφωνα με τον ΕΔΣΝΑ, τον φορέα που "τρέχει" το σχετικό διαγωνισμό.

Η Μονάδα Επεξεργασίας Απορριμμάτων που θα κατασκευαστεί στο Γραμματικό αποτελεί το τρίτο υπό δημοπράτηση έργο διαχείρισης απορριμμάτων στην Αττική με τα άλλα δυο να είναι ΣΔΙΤ για τις περιοχές του Σχιστού και της Φυλής.

Βάσει των διαδικασιών το επόμενο βήμα είναι η αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών, η ανάδειξη του προσωρινού μειοδότη, η επισημοποίηση του αποτελέσματος και εν συνεχεία η έγκριση της σύμβασης από το Ελεγκτικό Συνέδριο και η ψήφισή της από τη Βουλή.

Σημειώνεται, τέλος, ότι η διάρκεια του έργου ανέρχεται αρχικά στους 96 μήνες. Εντός αυτού του διαστήματος υπολογίζεται πως η κατασκευή θα διαρκέσει 18 μήνες, η δοκιμαστική λειτουργία 6, ενώ η εμπορική λειτουργία της μονάδας θα ανέλθει στους 72.