Από 1/1/2024 πιλοτικά ο ψηφιακός φάκελος μεταβίβασης ακινήτου
Από 1/1/2024 πιλοτικά ο ψηφιακός φάκελος μεταβίβασης ακινήτου

Από 1/1/2024 πιλοτικά ο ψηφιακός φάκελος μεταβίβασης ακινήτου

RE+D magazine
17.11.2023

Από 1/1/2024 το σύνολο των συμβολαιογράφων της χώρας θα χρησιμοποιούν πιλοτικά τον ψηφιακό φάκελο μεταβίβασης ακινήτου προκειμένου να εκκινούν κάθε αγοραπωλησία που μπορεί να υπαχθεί σε αυτόν, να συγκεντρώνουν σε ένα σημείο το σύνολο των απαιτούμενων δικαιολογητικών, αλλά και να υποβάλλουν ψηφιακά τα αντίγραφα των συμβολαίων που καταρτίζουν προς το Ελληνικό Κτηματολόγιο.