Άπιαστο όνειρο η προσιτή στέγαση στην Ευρώπη
Άπιαστο όνειρο η προσιτή στέγαση στην Ευρώπη

Άπιαστο όνειρο η προσιτή στέγαση στην Ευρώπη

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat πρώτη η Ελλάδα σε μερίδιο κόστους στέγασης επι του διαθεσίμου εισοδήματος. Στο 10,6% του πληθυσμού οι Ευρωπαίοι που πληρώνουν περισσότερο από το 40% του εισοδήματός τους για στέγαση.
RE+D magazine
09.07.2024

Το 2023, ο αριθμός των συναλλαγών οικιστικών ακινήτων μειώθηκε σε 13 από τις 16 χώρες της ΕΕ για τις οποίες υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία, σε σύγκριση με το 2022. Αυτή είναι η δεύτερη συνεχόμενη χρονιά που η πλειονότητα των χωρών της Ένωσης αναφέρουν ότι καταγράφουν πτώση στις πωλήσεις.

Οι μεγαλύτερες μειώσεις στον αριθμό των συναλλαγών το 2023 καταγράφηκαν στο Λουξεμβούργο (-43,3%), στην Αυστρία (-26,4%), στην Ουγγαρία και στη Φινλανδία (-24,5%) αντιστοίχως. Αντίθετα, αυξήσεις καταγράφηκαν στην Κύπρο (+31,0%), στην Πολωνία (+3,9%) και στην Ιρλανδία (+0,6%).

housing-transactions-2022-2023.jpg


Οι τιμές των κατοικιών αυξήθηκαν κατά 47% στην ΕΕ μεταξύ 2010 και 2022

Εξετάζοντας την τάση των τιμών των κατοικιών μεταξύ 2010 και 2022, υπάρχει μια σταθερή ανοδική τάση από το 2013 με ιδιαίτερα μεγάλες αυξήσεις μεταξύ 2015 και 2022. Συνολικά, σημειώθηκε αύξηση 47% μεταξύ 2010 και 2022. 

Υπήρξαν αυξήσεις σε 24 κράτη μέλη και μειώνεται σε 2 κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου (δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία για την Ελλάδα) . Οι μεγαλύτερες αυξήσεις παρατηρήθηκαν στην Εσθονία (+192%), στην Ουγγαρία (+172%) και στο Λουξεμβούργο (+135%), ενώ μειώσεις καταγράφηκαν στην Ιταλία (-9%) και στην Κύπρο (-5%).

houseprice evolution1.jpg

Αύξηση ενοικίων κατά 18%

Υπήρξε μια σταθερή αύξηση των ενοικίων στην ΕΕ μεταξύ 2010 και 2022 – συνολικά 18% σε όλη την περίοδο. Αύξηση σημειώθηκε σε όλα τα κράτη μέλη εκτός από την Ελλάδα (-25%). Οι μεγαλύτερες αυξήσεις καταγράφηκαν στην Εσθονία (+210%), στη Λιθουανία (+144%) και στην Ιρλανδία (+84%). Στην Κύπρο η αύξηση ήταν μόλις +0,2%.

rent evolution1.jpg

Πόσο προσιτή είναι η στέγαση στην ΕΕ


Υψηλότερο στις πόλεις το βάρος του κόστους στέγασης

Με τις τιμές των κατοικιών και τα ενοίκια να αυξάνονται, το κόστος της στέγασης μπορεί να είναι επιβάρυνση. Αυτό μπορεί να μετρηθεί με το ποσοστό υπερφόρτωσης του κόστους στέγασης, το οποίο δείχνει το κομμάτι εκείνο του πληθυσμού που ζει σε ένα νοικοκυριό όπου το συνολικό κόστος στέγασης αντιπροσωπεύει περισσότερο από το 40% του διαθέσιμου εισοδήματος. 

Στην ΕΕ το 2022, το 10,6% του πληθυσμού στις πόλεις ζούσε σε ένα τέτοιο νοικοκυριό, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό για τις αγροτικές περιοχές ήταν 6,6%. Τα υψηλότερα ποσοστά υπερφόρτωσης κόστους στέγασης στις πόλεις παρατηρήθηκαν στην Ελλάδα (27,3%) και τη Δανία (22,5%) και τα χαμηλότερα στη Σλοβακία (2,3%) και στην Κροατία (2,6%). 

Στις αγροτικές περιοχές ήταν υψηλότερα στην Ελλάδα (24,2%) και στη Βουλγαρία (18,1%) και χαμηλότερα στη Μάλτα (0,2%) και στην Κύπρο (0,5%).

Η επιβάρυνση του κόστους στέγασης ήταν υψηλότερη στις πόλεις από ό,τι στις αγροτικές περιοχές σε 20 κράτη μέλη και χαμηλότερη σε 7. Οι ακραίες σε αυτή τη διαφορά ήταν η Δανία (13,5 ποσοστιαίες μονάδες, με 22,5% στις πόλεις και 9,0% στις αγροτικές περιοχές) και η Βουλγαρία (-5,4 ποσοστιαίες μονάδες, με 12,7% και 18,1%).


housing cost overburden1.jpg

Αρνητική πρωτιά για την Ελλάδα

Την ίδια ώρα το μερίδιο του κόστους στέγασης στο συνολικό διαθέσιμο εισόδημα είναι επίσης υψηλό στα κράτη μέλη.

Κατά μέσο όρο στην ΕΕ το 2022, το 19,6% του διαθέσιμου εισοδήματος αφιερώθηκε στο κόστος στέγασης. Αυτό διέφερε μεταξύ των κρατών μελών, με τα υψηλότερα μερίδια στην Ελλάδα (34,2%), τη Δανία (25,4%) και τη Γερμανία (24,5%).

Εξετάζοντας όσους έχουν διαθέσιμο εισόδημα κάτω του 60% του εθνικού μέσου εισοδήματος, άτομα που θα μπορούσαν να θεωρηθούν ότι κινδυνεύουν από φτώχεια, το μερίδιο της στέγασης στο διαθέσιμο εισόδημα ήταν 37,9% κατά μέσο όρο στην ΕΕ. Από την άλλη πλευρά, για όσους έχουν διαθέσιμο εισόδημα άνω του 60% του διαμέσου εισοδήματος, το μερίδιο ανήλθε σε 16,0%.

disposableabove60ofmedian.jpg

disposablebelow60ofmedian.jpg