Αλλάζουν οι λογαριαμοί ρεύματος από 1ης Αυγούστου 2022. Χωρίς πέναλτι και ρήτρες η αλλαγή παρόχου
Αλλάζουν οι λογαριαμοί ρεύματος από 1ης Αυγούστου 2022. Χωρίς πέναλτι και ρήτρες η αλλαγή παρόχου

Αλλάζουν οι λογαριαμοί ρεύματος από 1ης Αυγούστου 2022. Χωρίς πέναλτι και ρήτρες η αλλαγή παρόχου

Τι προβλέπει τροπολογία που κατατέθηκε στην Βουλή
RE+D magazine
27.06.2022

Δεν θα εφαρμόζεται σε κυμαινόμενα τιμολόγια προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας χρέωση ρήτρας αναπροσαρμογής για την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας από 1ης Αυγούστου 2022 έως 1η Ιουλίου 2023 σύμφωνα με τροπολογία που κατατέθηκε στην Βουλή στο νομοσχέδιο του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας: « Εκσυγχρονισμός της αδειοδοτικής διαδικασίας Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας - Β΄ φάση, Αδειοδότηση παραγωγής και αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας, πλαίσιο ανάπτυξης Πιλοτικών Θαλάσσιων Πλωτών Φωτοβολταϊκών Σταθμών και ειδικότερες διατάξεις για την ενέργεια και την προστασία του περιβάλλοντος».

Σύμφωνα με τα όσα προβλέπει η τροπολογία οι προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας θα πρέπει να ανακοινώνουν σε μηνιαία βάση και σε ευδιάκριτο σημείο στην ιστοσελίδα τους έως το τέλος του δεύτερου μήνα πριν από το μήνα εφαρμογής τις πάγιες χρεώσεις και τις χρεώσεις προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας για το σκέλος ισχύος και ενέργειας που εφαρμόζονται στα τιμολόγια προμήθειας από την 1η Αυγούστου 2022 έως την 1η Ιουλίου 2023.

Για όλη την περίοδο δίδεται η δυνατότητα στους καταναλωτές να αλλάξουν προμηθευτή ή τιμολόγιο προμήθειας, (συνέπεια της μεταβολής των χρεώσεων προμήθειας) χωρίς επιπλέον επιβάρυνση και χωρίς να καταβάλουν αποζημιώσεις στον προμηθευτή λόγω πρόωρης αποχώρησης τους.

Η περίοδος αυτή μπορεί να παραταθεί η να λήξει πριν την 1 Ιουλίου 2023

Οι λογαριασμοί κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας έναντι και εκκαθαριστική οι οποίοι εκδίδονται μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος αποτυπώνουν σε ειδικό πεδίο και με σχετική σημείωση τις χρεώσεις ρήτρας αναπροσαρμογής και τις αντίστοιχες χρεώσεις οι οποίες αφορούν στην περίοδο κατανάλωσης πριν την 1 Αυγούστου.

Στους λογαριασμούς κατανάλωσης αποτυπώνονται επίσης σε ευδιάκριτο σημείο όλες οι χρεώσεις προμήθειας που έχουν ανακοινωθεί μέχρι την έκδοση του λογαριασμού και ξεχωριστά και σε απόσταση δύο εκατοστών από την καταχώριση του τελικού πληρωτέου ποσού με το ίδιο μέγεθος χαρακτήρων χρώματος και φόντου η επιδότηση που παρέχεται από πόρους του Ειδικού λογαριασμού "Ταμείο Ενεργειακής Μετάβασης"