Αδεια ερευνών και στον όμιλο Κοπελούζου για υπεράκτια αιολικά πάρκα
Αδεια ερευνών και στον όμιλο Κοπελούζου για υπεράκτια αιολικά πάρκα

Αδεια ερευνών και στον όμιλο Κοπελούζου για υπεράκτια αιολικά πάρκα

RE+D magazine
15.11.2023

Η δεύτερη άδεια έρευνας για τα υπεράκτια αιολικά πάρκα με διάρκεια 3 έτη, χορηγήθηκε στην εταιρεία «ΘΡΑΚΙΚΗ ΑΙΟΛΙΚΗ 1 Α.Ε.», θυγατρική εταιρεία του Ομίλου Κοπελούζου, και αφορά στην ίδια περιοχή ανάπτυξης πιλοτικών έργων.