Πάγωμα των δόσεων στα στεγαστικά ανακοίνωσαν οι τράπεζες
Πάγωμα των δόσεων στα στεγαστικά ανακοίνωσαν οι τράπεζες

Πάγωμα των δόσεων στα στεγαστικά ανακοίνωσαν οι τράπεζες

RE+D magazine
12.04.2023

Πάγωμα των επιτοκίων στα ενήμερα στεγαστικά δάνεια ακόμα και σε χαμηλότερα επίπεδα από αυτά που ίσχυαν στο τέλος Μαρτίου ανακοίνωσαν οι τέσσερις συστημικές τράπεζες.


Η Πειραιώς

Το χορό άνοιξε ηΤράπεζα Πειραιώς, η οποία εξέδωσε την πρώτη ανακοίνωση. Το πρόγραμμα αφορά σε ενήμερα στεγαστικά δάνεια φυσικών προσώπων που είχαν ήδη εκταμιευθεί μέχρι 31.12.22 και θα τεθεί σε εφαρμογή από αρχές Μαΐου 2023 και το επιτόκιο διαμορφώνεται στο 2,72% για 12 μήνες, ξεκινώντας από τον Μάιο 2023 με ισχύ έως τον Απρίλιο 2024. 

Το επιτόκιο αυτό προκύπτει από το Euribor (1 μήνα) της 31ης Μαρτίου μειωμένο κατά 20 μονάδες βάσης. Σημειώνεται ότι στο μέτρο στήριξης συμπεριλαμβάνονται και τα στεγαστικά δάνεια σε διαφορετικό νόμισμα και επιτόκιο βάσης (Euribor, Libor, MRO EKΤ κλπ).

Αν κατά τη 12μηνη διάρκεια του προγράμματος, τα επιτόκια βάσης μειωθούν από τις κεντρικές τράπεζες σε επίπεδα χαμηλότερα από αυτά που προβλέπονται στο πρόγραμμα, τότε θα ισχύσει το χαμηλότερο επιτόκιο επ’ ωφελία των πελατών.

Οι δανειολήπτες φυσικά πρόσωπα με ενήμερα στεγαστικά δάνεια κυμαινόμενου επιτοκίου θα ενταχθούν αυτόματα στο νέο 12μηνο πρόγραμμα, χωρίς να απαιτείται καμία από μέρους τους ενέργεια.

Για να διατηρηθεί η νέα τιμολόγηση, το δάνειο θα πρέπει να παραμείνει ενήμερο κατά τη διάρκεια των 12 μηνών του νέου προγράμματος.


H Eurobank

Για την πρώτη εκτοκιστική περίοδο μετά την 2/5/2023 (δηλαδή για τη δόση Ιουνίου 2023) και για διάστημα 12 μηνών, τίθεται σε εφαρμογή το Πρόγραμμα Ανταμοιβής Συνεπών Δανειοληπτών της Eurobank. 

Kαι εδώ οι δανειολήπτες θα επωφεληθούν πλήρως εάν κατά τη 12μηνη περίοδο, τα επιτόκια αναφοράς μειωθούν από τις Κεντρικές Τράπεζες σε επίπεδα χαμηλότερα από αυτά που προβλέπονται στο Πρόγραμμα.

Συγκεκριμένα, ο νέος εκτοκισμός με τα δεδομένα του Πρόγραμμα θα γίνει με το διατραπεζικό επιτόκιο αναφοράς, όπως είχε διαμορφωθεί στις 31/3/2023, μειωμένο κατά 20 μονάδες βάσης περίπου. Το επιτόκιο αυτό θα διατηρηθεί σταθερό σε όλη τη 12μηνη περίοδο, εκτός εάν στο πλαίσιο της νομισματικής πολιτικής το επιτόκιο αναφοράς μειωθεί σε χαμηλότερα επίπεδα.

Ανάλογα με το επιτόκιο βάσης και το νόμισμα του δανείου, τα επιτόκια του Πρόγραμμα διαμορφώνονται ως ακολούθως:

titled-1.jpg

H Αlpha Bank

Σύμφωνα με το Πρόγραμμα Ανταμοιβής για Συνεπείς Πελάτες Στεγαστικών Δανείων της Alpha Bank θα εφαρμόζεται επιτόκιο αναφοράς, όπως αυτό είχε διαμορφωθεί την 31 Μαρτίου 2023, μειωμένο kai ed;v κατά περίπου 20 μονάδες βάσης. Το παραπάνω επιτόκιο αναφοράς διατηρείται σταθερό καθ’ όλη τη διάρκεια του Προγράμματος, ενώ εάν κατά τη 12μηνη περίοδο, τα επιτόκια αναφοράς μειωθούν σε επίπεδα χαμηλότερα από αυτά που προβλέπονται στο Πρόγραμμα, οι αντίστοιχες μειώσεις θα υπολογιστούν άμεσα στα επιτόκια των Πελατών.

Ενδεικτικά, τα επιτόκια αναφοράς του Προγράμματος διαμορφώνονται ως ακολούθως: EURIBOR 1 μηνός στο 2,72% και EURIBOR 3 μηνών στο 2,83%, από 2,92% και 3,03% αντίστοιχα στα τέλη Μαρτίου.


Η Εθνική Τράπεζα

Πρόγραμμα Ανταμοιβής Συνεπών Δανειοληπτών, το οποίο αποσκοπεί στη μείωση των τρεχόντων επιτοκίων στεγαστικών δανείων κυμαινομένου επιτοκίου, ανεξαρτήτως νομίσματος, καθώς και στην προστασία των δανειοληπτών από πιθανές μελλοντικές αυξήσεις στα επιτόκια αναφοράς για τους επόμενους 12 μήνες ανακοίνωσε και η Εθνική. Η ενέργεια αυτή έρχεται σε συνέχεια του Προγράμματος για την επιδότηση των δόσεων των στεγαστικών δανείων ευάλωτων νοικοκυριών (Πρόγραμμα ΕΥΑΛΩΤΩΝ).

Πιο συγκεκριμένα, στο Πρόγραμμα Ανταμοιβής εντάσσονται όλοι οι κάτοχοι Στεγαστικών Δανείων Κυμαινομένου Επιτοκίου (ανεξάρτητα εάν έχουν ήδη ενταχθεί ή θα ενταχθούν στο Πρόγραμμα Επιδότησης Επιτοκίου Ευάλωτων Νοικοκυριών) που εκταμίευσαν το δάνειο τους έως 31/12/2022 και το δάνειο δεν εμφανίζει ληξιπρόθεσμες οφειλές με ημερομηνία αναφοράς την 28η Απριλίου 2023.

Το Πρόγραμμα Ανταμοιβής προβλέπει, για διάστημα 12 μηνών:

  • εφαρμογή του επιτοκίου αναφοράς που ίσχυε κατά την 31/03/2023 μειωμένο κατά 0,2% και
  • απορρόφηση των μελλοντικών αυξήσεων των επιτοκίων αναφοράς που τυχόν προκύψουν μέσα στο διάστημα των επόμενων 12 μηνών

Για να διατηρηθεί η νέα τιμολόγηση, το δάνειο θα πρέπει να παραμείνει ενήμερο κατά τη διάρκεια του Προγράμματος.

Οι δανειολήπτες που εμπίπτουν στην περίμετρο εφαρμογής θα ενταχθούν αυτόματα στο Πρόγραμμα, χωρίς να απαιτείται καμιά ενέργεια από μέρους τους. Η ενημέρωση για το μειωμένο επιτόκιο του δανείου και τη μειωμένη δόση θα πραγματοποιηθεί μέσω των αντιγράφων λογαριασμών Μαΐου και θα αφορά τη δόση του Ιουνίου.