Πόσο πραγματικά αυξήθηκαν τα εισοδήματα των νοικοκυριών
Πόσο πραγματικά αυξήθηκαν τα εισοδήματα των νοικοκυριών

Πόσο πραγματικά αυξήθηκαν τα εισοδήματα των νοικοκυριών

Πρόσφατη έκθεση του ΟΟΣΑ συγκρίνει τα εισοδήματα των νοικοκυριών με το πραγματικό κατά κεφαλήν ΑΕΠ
Δημήτρης Ι. Παπαδομαρκάκης
08.02.2022

Τα ελληνικά νοικοκυριά είχαν τη δεύτερη μεγαλύτερη αύξηση εισοδήματος μεταξύ των χωρών του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ), σύμφωνα με στοιχεία που ανακοίνωσε ο Οργανισμός.

Η μεγαλύτερη αύξηση του εισοδήματος σημειώθηκε στην Αυστρία (8,6%), ενώ μετά την Ελλάδα ακολουθούν η Αυστραλία (4,4%), η Πολωνία (3,7%) και η Ολλανδία (3%). Το κατά κεφαλήν πραγματικό εισόδημα των ελληνικών νοικοκυριών αυξήθηκε 5% σε σύγκριση με το δεύτερο τρίμηνο του 2021, ενώ κατά μέσο όρο στις χώρες του ΟΟΣΑ αυξήθηκε 0,2%.

Μεταξύ των οικονομιών της G7 εκτός της Ιαπωνίας, για την οποία δεν είναι ακόμη διαθέσιμες οι τριμηνιαίες εκτιμήσεις για το 2021, το πραγματικό κατά κεφαλήν εισόδημα των νοικοκυριών το τρίτο τρίμηνο του 2021 αυξήθηκε περισσότερο στη Γερμανία (αύξηση κατά 1,1%) και την Ιταλία (αύξηση 1,0%).

Πτώση 1,0% σημειώθηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες το τρίτο τρίμηνο πολύ πιο μέτρια από ό,τι το δεύτερο τρίμηνο, όταν το κατά κεφαλήν εισόδημα των νοικοκυριών μειώθηκε κατά 8,0% από τρίμηνο σε τρίμηνο μετά την μεγάλη άνοδο εξαιτίας των κυβερνητικών μέτρων υποστήριξης προς τα νοικοκυριά λόγω της πανδημίας. Παρά όμως αυτά τα δύο διαδοχικά τρίμηνα μείωσης, το πραγματικό κατά κεφαλήν εισόδημα των νοικοκυριών στις Ηνωμένες Πολιτείες ήταν 5,6% υψηλότερο το τρίτο τρίμηνο του 2021 σε σχέση με πριν από την πανδημία. Αυτό αντιπροσωπεύει τη δεύτερη υψηλότερη αύξηση μεταξύ των οικονομιών της G7, πίσω από τον Καναδά με 7,9%.

Σε άλλες χώρες του ΟΟΣΑ, ισχυρή αύξηση του πραγματικού κατά κεφαλήν εισοδήματος των νοικοκυριών το τρίτο τρίμηνο του 2021 καταγράφηκε στην Αυστρία (αύξηση 8,6%), στην Ελλάδα (αύξηση 5,0%), στην Αυστραλία (άνοδο 4,4%), στην Πολωνία (άνοδο 3,7%) και στην Ολλανδία (αύξηση 3,0%). Αντίθετα, το πραγματικό κατά κεφαλήν εισόδημα των νοικοκυριών μειώθηκε στη Χιλή (μείον 11,7%) μετά την ολοκλήρωση του τρίτου Πακέτου παροχών στο πλαίσιο μιας κυβερνητικής πολιτικής για την αντιστάθμιση των απωλειών εισοδήματος από την πανδημία.


Αύξηση και στο κατά κεφαλήν ΑΕΠ

Το τρίτο τρίμηνο του 2021 είδε επίσης το πραγματικό κατά κεφαλήν ΑΕΠ στην περιοχή του ΟΟΣΑ να ξεπερνά το προ-πανδημικό επίπεδα για πρώτη φορά, αν και μόνο κατά 0,1%. Αντίθετα, το πραγματικό κατά κεφαλήν εισόδημα των νοικοκυριών ξεπέρασε τα επίπεδα του τέταρτου τρίμηνου του 2019 κατά 4,0%.

Σχεδόν όλες οι χώρες του ΟΟΣΑ η κατά κεφαλήν ανάπτυξη υπερβαίνει το κατά κεφαλήν ΑΕΠ, με τις διαφορές να κυμαίνονται από μόλις 0,8% (ppts) για την Ιταλία σε 10,4 pps για τον Καναδά.

Αξίζει να σημειωθεί οτι στις χώρες όπου το εισόδημα των νοικοκυριών έχει υπερβεί κατά πολύ το ΑΕΠ – Καναδάς, Αυστραλία (9,5 ποσοστιαίες μονάδες), Χιλή (9,1 ποσοστιαίες μονάδες) και Σλοβενία (7,5 ποσοστιαίες μονάδες) – εφαρμόστηκαν σε ευρεία βάση πολιτικές δημοσιονομικής τόνωσης, όπως αποζημιώσεις για τους εργαζόμενους που έχουν τεθεί σε αναστολή προσωρινά, πληρωμές σε συνταξιούχους, οικογένειες και άτομα που λαμβάνουν κρατικά επιδόματα και, στην περίπτωση της Αυστραλίας και της Χιλής, πρώιμη πρόσβαση σε συνταξιοδοτικά ταμεία.