Ποιοί νέοι παράγοντες διαμορφώνουν την αξία των ακινήτων
Ποιοί νέοι παράγοντες διαμορφώνουν την αξία των ακινήτων

Ποιοί νέοι παράγοντες διαμορφώνουν την αξία των ακινήτων

Έρευνα της JLL μαρτυρά ραγδαίες αλλαγές στην στάση των επενδυτών
Βάλια Πολίτη
04.02.2022

Η συζήτηση για την ποσοτικοποίηση του «πράσινου premium» δεν είναι καινούρια. Στο παρελθόν, αφορούσε μια αναγνωρισμένη πιστοποίηση, σήμερα, όμως, τα δεδομένα αλλάζουν. Καθώς οι επενδυτές αναζητούν κτίρια που θα προστατεύσουν το μέλλον των χαρτοφυλακίων τους, δίνουν μεγαλύτερη προσοχή σε νέους παράγοντες κινδύνου που συνδέονται με την κλιματική αλλαγή, ενώ σκέφτονται ευρύτερα τον κοινωνικό και υγειονομικό αντίκτυπο των ακινήτων τους.

Σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα της JLL, με τίτλο “Return on Sustainability”, η άποψη των επενδυτών για τη βιωσιμότητα στα ακίνητα υψηλών προδιαγραφών αλλάζει ουσιαστικά, με σκοπό τόσο τη δημιουργία όσο και τη διατήρηση αξίας.

Αυτό σημαίνει ότι παράγοντες όπως, η μείωση των εκπομπών άνθρακα και η προώθηση της ευημερίας των εργαζομένων παίζουν μεγαλύτερο ρόλο στον καθορισμό της οικονομικής αξίας ενός κτιρίου και του εισοδήματος που δημιουργεί. 

Υπενθυμίζεται οτι στην κατεύθυνση αυτή και οι RICS επικαιροποίησαν πρόσφατα τα κριτήρια αποτιμήσεων, δίδοντας μεγαλύτερη έμφαση στα διαπιστευτήρια που σχετίζονται με τη βιωσιμότητα ενός κτιρίου.

Ποιοί είναι όμως οι νέοι αυτοί παράγοντες;


Αντιμετώπιση του κλιματικού κινδύνου 

Από τις πλημμύρες έως τους καύσωνες, οι επενδυτές συνειδητοποιούν όλο και περισσότερο τις άμεσες επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στα χαρτοφυλάκια ακινήτων. Ως αποτέλεσμα, η ανθεκτικότητα αποτελεί πλέον μέρος της εξίσωσης, σηματοδοτώντας τη λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση ευαίσθητων σημείων του ίδιου του ενεργητικού ή την απαίτηση αξιολόγησης της έκθεσης ενός κτιρίου σε κινδύνους όπως η πυρκαγιά ή η ξηρασία.

Κατ’ αναλογία, οι ασφαλιστικές εταιρείες και οι δανειστές αναμένεται να αναπροσαρμόσουν τις τιμές και την δυνατότητα δανεισμού, ανάλογα με τη βιωσιμότητα ενός ακινήτου.

Αξίζει να αναφερθεί οτι ορισμένες χώρες, όπως το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γαλλία, η Γερμανία και ο Καναδάς έχουν ήδη καθιερώσει ορισμένο βαθμό υποχρεωτικής ενημέρωσης των οικονομικών κινδύνων που σχετίζονται με το κλίμα - μια κίνηση που συζητείται επί του παρόντος και σε άλλες χώρες, συμπεριλαμβανομένων των ΗΠΑ. Στην Ελλάδα πρόσφατα προτάθηκε η υποχρεωτική ασφάλιση κτιρίων που βρίσκονται κοντά σε δάση. Σε αυτή την κατευθυνση, η τιμολόγηση του άνθρακα κερδίζει διαρκώς έδαφος, μέσω φόρου άνθρακα ή μέσω συστημάτων εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών, κατά το πρότυπο της ΕΕ.

Μείωση του αποτυπώματος του άνθρακα

Καθώς όλο και περισσότερες εταιρείες δημοσιεύουν πλάνα για την επίτευξη του μηδενικού αποτυπώματος άνθρακα και οι σχετικοί κανονισμοί αρχίζουν να εφαρμόζονται σε όλο και περισσότερες χώρες η μείωση των εκπομπών άνθρακα από τα κτίρια γίνεται προτεραιότητα. Τα κτίρια που αποτυγχάνουν να αντιμετωπίσουν το ζήτημα θα αρχίσουν πολύ σύντομα να υστερούν.


Προτεραιότητα στην υγείας και την ευημερία των ενοικιαστών

Τα κτίρια θα βαθμολογούνται όλο και περισσότερο ως προς την ικανότητά τους όχι μόνο να υποστηρίζουν αλλά και να βελτιστοποιούν την υγεία, την ευημερία και την απόδοση των ανθρώπων που τα χρησιμοποιούν.

Έρευνα από τους Allen και McComber δείχνει ότι μόνο στις ΗΠΑ, η εξοικονόμηση και τα κέρδη παραγωγικότητας από βελτιωμένα περιβάλλοντα εσωτερικού χώρου κυμαίνονται μεταξύ 25 και 150 δισεκατομμυρίων δολαρίων ετησίως.

Και αυτό έχει αντίκτυπο και στα ενοίκια. Σύμφωνα με έρευνα του Εργαστηρίου Καινοτομίας Real Estate του MIT, τα κτίρια με πιστοποίηση WELL ή FITWELL στις ΗΠΑ επιτυγχάνουν 4,4% - 7,7% μεγαλύτερο ενοίκιο ανά τμ, σε σχέση με κτίρια της ίδιας περιόδου κατασκευής, αλλά χωρίς τις αντίστοιχες πιστοποιήσεις.

«Η αλλαγή των προσδοκιών σημαίνει ότι τα κτίρια πρέπει να πληρούν τις νέες απαιτήσεις, για τους ανθρώπους που τα χρησιμοποιούν ή το κεφάλαιο που επενδύουν σε αυτά», λέει ο Guy Grainger, Global Head of Sustainability Services & ESG στη JLL.  Οι άνθρωποι απαιτούν περισσότερα από το δομημένο περιβάλλον, αναφορικά με τον τρόπο με τον οποίο τα κτίρια επηρεάζουν τον πλανήτη και τις ζωές όσων βρίσκονται μέσα και πέρα από αυτά.

Αυτή η διαρθρωτική αλλαγή θα επιφέρει ευκαιρίες προστιθέμενης αξίας για τους πρώτους που θα κινηθούν, αλλά με την πάροδο του χρόνου, όσοι ιδιοκτήτες δεν διαχειρίζονται τους κινδύνους θα αντιμετωπίσουν αρνητικό αντίκτυπο.